Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Maj 2018     Imieniny: Bernarda i Bazylego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Aktualności

Aktualności

16.03.2017
GDY PO LEKCJACH EKSPERYMENTUJESZ, SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W MIG ZBUDUJESZ!


Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie rozpoczęło realizację projektu pn. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz! Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie Przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów, w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz poprawa efektywności kształcenia u minimum 300 uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018 rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Na potrzeby projektu w trzech miejskich gimnazjach powstaną Centra Nauczania Eksperymentalnego, które zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć z chemii, fizyki, geografii, biologii i matematyki.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 469 574,00 PLN

Beneficjent: Gmina Knurów                             
Realizator: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

Biuro projektu: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, tel. (32) 235 27 04,
e-mail:

mig [at] knurow.edu.pl
, www.mig.knurow.edu.pl

Projekt pn. Gdy po lekcjach eksperymentujesz, swoją przyszłość w mig zbudujesz! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego