Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 22 Sierpień 2019     Imieniny: Cezarego i Tymoteusza     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Aktualności

Aktualności

16.01.2019
Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Kwotę 75 000 złotych przeznaczono w tegorocznym budżecie miasta  na dofinansowanie zadań z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej oraz działań o charakterze kulturalnym i hobbystycznym.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2019 (Uchwała nr II/17/18 z dnia 03.12. 2018r.) i obejmują:

  • prowadzenie szkoleń, rehabilitacji i grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością,
  • organizację działań aktywizujących mieszkańców,
  • działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców,
  • organizację działań proekologicznych,
  • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
  • promocję działalności artystycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością,
  • edukację społeczną,
  • promocję działalności hobbystycznej,
  • organizację działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 lutego 2019 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2019 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 6 lutego 2019 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy