Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 22 Sierpień 2019     Imieniny: Cezarego i Tymoteusza     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Aktualności

Aktualności

25.01.2019
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 31 styczni br.(czwartek) o godz. 15.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będą dwa projekty uchwał Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia istotnych dla polityki społecznej miasta strategii:

  • Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
  • Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2022

Obowiązek opracowania i corocznego uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Program określa politykę lokalną wobec występujących problemów alkoholowych na terenie gminy, stanowiąc kontynuację prowadzonych w latach ubiegłych działań.

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego jest dokumentem, który opracowywany jest w oparciu o założenia ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, ochrona zdrowia realizowana jest przez różne podmioty i w różnych miejscach, począwszy od zakładów opieki zdrowotnej, poprzez szkoły, organizacje pozarządowe i społeczność lokalną. Gównym celem programu jest promocja zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez działania profilaktyczne.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawione zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektów uchwał na sesję Rady Miasta Knurów.

TUTAJ  dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektami uchwał.