Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 20 Maj 2018     Imieniny: Bernarda i Bazylego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

19.01.2017
Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Knurów
z dnia 19 stycznia 2017 r.

     

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) oraz art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50,
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353
z późn.zm.) a także zgodnie z Uchwałą Nr IX/115/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz
z rejonem „III  Kolonii” - wraz z późniejszymi zmianami,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar
ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi
miasta wraz z rejonem „III  Kolonii” - Etap I , wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na
środowisko, w dniach od 27 stycznia 2017 r. do 1 marca 2017 r., ...


 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta