Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 22 Marzec 2019     Imieniny: Bogusława i Katarzyny     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

17.05.2018
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

OBWISZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KNURÓW
z dnia 17 maja 2018 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową, wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 maja 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.,  w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Knurów (Ratusz Miejski), ul. Niepodległości 7, pokój nr 12 (sala sesyjna). Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Knurów na adres: Urząd Miasta Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, e-mail:

um [at] knurow.pl
, z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2018 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu    ww. planu. Zgodnie z art. 54 ust. 3, do wyłożonej do publicznego wglądu dokumentacji, uwagi i wnioski można zgłaszać  na zasadach, określonych w art. 18 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym wyżej w niniejszym ogłoszeniu.

Pełna treść Ogłoszenia poniżej

Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
Obwieszczenie 3 wylozenie.pdf Obwieszczenie 3 wylozenie.pdf 2.59 MB