Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 24 Marzec 2017     Imieniny: Marka i Gabriela     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Znaleziono ogłoszeń: 12
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Knurów - zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego - I Etap obejmujący modernizację oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. 1 Maja w Knurowie 2017-03-24 2017-04-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka i przycinka drzew" 2017-03-23 2017-04-03
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. Zagospodarowanie wyspy ronda "Cztery pory roku" i jego utrzymanie. 2017-03-16 2017-03-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych pn. 1) "Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie”, 2) "Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie" 2017-03-10 2017-03-20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów. 2017-03-07 2017-03-22
Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków. 2017-03-06 2017-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie" 2017-02-28 2017-03-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie części dróg - odcinek ul. Wiosennej i odcinek ul. Zimowej 2017-02-24 2017-03-14
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Knurów 2017-02-22 2017-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie" 2017-02-02 2017-02-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku przeprowadzanych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2017-01-16 2017-12-31
„Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów”, z podziałem na następujące części: Część 1: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej; Część 2: „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” - montaż pomp ciepła przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Knurowie ul. F. Michalskiego 27. 2017-01-05 2017-03-03