Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 14 Grudzień 2018     Imieniny: Alfreda i Izydora     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Znaleziono ogłoszeń: 17
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie”. 2018-12-13 2019-01-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów 2018-12-11 2019-01-03
Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Otwarta Strefa Aktywności - ul. Szpitalna, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Otwarte Strefy Aktywności: ul. Staszica, ul. Szpitalna". 2018-11-29 2018-12-17
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna na rzecz Zamawiającego, polegająca na obsłudze Gminy Knurów w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej”. 2018-11-21 2018-11-29
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa”. 2018-11-14 2018-11-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie drożności ulicznych wpustów deszczowych na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2018-10-31 2018-11-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zagospodarowanie placu w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja w Knurowie 2018-10-26 2018-11-13
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie. 2018-10-18 2018-11-07
"Zagospodarowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ul. Jęczmiennej w Knurowie" - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej 2018-10-17 2018-11-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów 2018-10-16 2018-10-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Knurów” 2018-10-11 2018-10-22
„Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie 2018-10-02 2018-10-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja 2018-10-02 2018-10-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych. 2018-09-25 2018-10-03
Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu" - obejmującego wykonanie zagospodarowanie placu przy ul. Dworcowej (działka nr 1845/2) urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi oraz wykonanie przebudowy i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem, rozbiórką i budowa nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych 2018-08-20 2018-09-04
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku przeprowadzanych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2018-01-15 2018-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie 2017-07-27 2017-08-04