Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 26 Kwiecień 2018     Imieniny: Marii i Marcelego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Znaleziono ogłoszeń: 21
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Przebudowa ul. Dywizjonu 303 II w Knurowie 2018-04-25 2018-05-10
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zabiegi pielęgnacyjne zieleni wysokiej, wycinka, przycinka drzew i krzewów. 2018-04-18 2018-04-26
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”. 2018-04-13 2018-04-23
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie - Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej”. 2018-04-13 2018-05-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie likwidacji napowietrznych przyłączy do budynków ul. Dworcowa 29, 31 i 33 2018-04-09 2018-04-24
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych - Rejon nr 2, 3 i 4 2018-04-06 2018-04-16
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach" 2018-04-03 2018-04-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej. 2018-03-30 2018-04-17
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii 2018-03-29 2018-04-16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Floriana w Knurowie 2018-03-13 2018-03-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów 2018-03-09 2018-03-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”. 2018-03-02 2018-03-27
Ogłoszenie o przetargu w trybie kodeksu cywilnego pn. ”Bieżące utrzymanie, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni i do ćwiczeń kalistenicznych oraz skateparków”. 2018-03-01 2018-03-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja Macierzy dyskowych 2018-02-23 2018-03-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie”. 2018-02-14 2018-02-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj) 2018-02-13 2018-03-02
„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń 2018-01-25 2018-02-12
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku przeprowadzanych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2018-01-15 2018-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2 2017-12-07 2018-01-15
„Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko - architektonicznego projektu rzeźby Św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”. 2017-09-05 2017-09-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie 2017-07-27 2017-08-04