Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Środa, 21 Luty 2018     Imieniny: Eleonory i Feliksa     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Znaleziono ogłoszeń: 13
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie 2018-02-20 2018-03-07
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów” – instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej. 2018-02-19 2018-03-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie”. 2018-02-14 2018-02-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj) 2018-02-13 2018-03-02
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów 2018-02-02 2018-02-19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów z podziałem na dwa zadania 2018-01-30 2018-02-13
„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Generała Ziętka i ul. 26 Stycznia w Knurowie z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” w zakresie budowy dróg dla Etapu I – podetap 13 (część ul. Wiosennej) wraz z wykonaniem miejsc postojowych oraz nasadzeń 2018-01-25 2018-02-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie 2018-01-16 2018-01-24
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”. 2018-01-16 2018-02-13
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku przeprowadzanych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2018-01-15 2018-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa i montaż pomp ciepła z dostosowaniem istniejącej instalacji w obiektach sportowych MOSIR w Knurowie: - Pływalnia Kryta przy ul. Szpitalnej 23, - Hala Sportowa i Pływalnia Kryta przy ul. Górniczej 2 2017-12-07 2018-01-15
„Konkurs na opracowanie autorskiej pracy konkursowej, rzeźbiarsko - architektonicznego projektu rzeźby Św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni”. 2017-09-05 2017-09-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2980 S (ul. Lignozy) w Knurowie 2017-07-27 2017-08-04