Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 26 Kwiecień 2019     Imieniny: Marii i Marcelego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Znaleziono ogłoszeń: 21
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa ul. Piłsudczyków w Knurowie 2019-04-19 2019-05-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome – naprawa i wymiana na terenie miasta 2019-04-15 2019-05-06
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.” 2019-04-12 2019-04-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynki mieszkalne przy ul. Poniatowskiego 4 i 6 oraz ul. Kościuszki 5 2019-04-10 2019-04-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap I, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Mickiewicza oraz ul. Karola Miarki wraz z odgałęzieniami bocznymi”. 2019-04-08 2019-05-08
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Gospodarka odpadami komunalnymi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2019-04-03 2019-05-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy Knurów 2019-03-29 2019-04-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie remontu i budowy kolektora kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Mickiewicza, Kopernika, Poniatowskiego, Dworcowej w Knurowie 2019-03-29 2019-04-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie 2019-03-27 2019-04-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Remont chodników na terenie Miasta Knurów 2019-03-20 2019-04-05
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja serwerów 2019-03-19 2019-03-28
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. "Otwarta Strefa Aktywności: ul. Szpitalna". 2019-03-19 2019-04-03
Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów”. 2019-03-13 2019-03-25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2019-03-06 2019-04-09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wilsona w Knurowie – Etap II, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od słupa nr 009/5/8 do słupa nr 009/5/18 w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. Szpitalną”. 2019-03-05 2019-03-21
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13 2019-03-01 2019-03-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych 2019-02-28 2019-03-18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej 2019-02-19 2019-03-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie” 2019-02-18 2019-03-07
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie 2019-02-13 2019-03-11
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku prowadzonych przez Urząd Miasta Knurów (sporządzony na podstawie art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)) został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów 2019-01-16 2019-12-31