Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 26 Czerwiec 2016     Imieniny: Jana i Pawła     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Znaleziono ogłoszeń: 14
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia
Termin skł. ofert
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Budowa oświetlenia wzdłuż ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie 2016-05-31 2016-06-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla OSP Knurów 2016-05-30 2016-06-24
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: 1) Przebudowa ul. Dywizji Kościuszkowskiej II w Knurowie, 2) Przebudowa ul. Piłsudczyków II w Knurowie. 2016-04-29 2016-05-23
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – budynek przy ul. Dworcowej 13 wraz z zagospodarowaniem terenu 2016-04-26 2016-05-16
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych pn.: 1) Przebudowa ul. Łokietka w Knurowie, 2) Budowa drogi wewnątrzosiedlowej w rejonie ul. Mieszka I w Knurowie 2016-04-25 2016-05-11
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe” - wykonanie drogi wewnętrznej – ul. 26 Stycznia – (Etap VI – podetap 8, 9 i 10) 2016-04-20 2016-05-12
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2016-04-19 2016-05-04
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Zaprojektowanie i wykonanie prac i zabezpieczeń poprawiających bezpieczeństwo pożarowe w budynku UM Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5 /w formule zaprojektuj i wybuduj/ w ramach zadania: Modernizacja budynku UM Knurów wraz z dobudową windy i zagospodarowaniem terenu wokół budynku UM Knurów 2016-04-19 2016-04-29
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ul. Puszkina wraz z ul. Wita Stwosza w Knurowie. 2016-04-11 2016-04-25
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. "Rekonstrukcja terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 Maja" 2016-04-08 2016-04-18
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. dr. Floriana Ogana w Knurowie 2016-04-07 2016-04-21
Ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn. Urządzenia bezpieczeństwa, barierki, znaki drogowe pionowe i poziome - naprawa i wymiana na terenie miasta 2016-04-06 2016-04-21
Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach (robotach budowlanych) 2016-01-28 2017-01-28
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym pn. Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji 2016-01-26 2016-02-09