Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Niedziela, 17 Luty 2019     Imieniny: Donata i Łukasza     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: 271.2.045.2012   
Data ogłoszenia przetargu: 2012-09-19   
Termin składania ofert: 2012-10-01   
Zmiana terminu składania ofert:    
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Knurów, ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knurów Wydział Zamówień Publicznych, pok. 217.   
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o konkursie na opracowanie "Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania: „Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok” – przebudowa i budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w obszarze kompleksu leśnego pomiędzy ulicami: Zwycięstwa – Michalskiego – Niepodległości – potokiem Czarnawka – torami kolejowymi i ul. Nowy Dwór.    
SIWZ: Regulamin konkursu wraz z załącznikami formalnymi od nr 1 do 7.   
Wzór umowy:    
Formularz oferty: Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie - wersja edytowalna   
Przedmiar robót:    
Projekty budowlane/wykonawcze:    
Specyfikacje techniczne:    
Inne dokumenty: Materiały robocze stanowiące załączniki merytoryczne do Regulaminu konkursu:
a) zał. 01 - plansza uwarunkowań konkursowych na mapie sytuacyjnej w skali 1:10000,
b) zał. 02 - wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego konkursem,
c) zał. 03 - mapa sytuacyjna w wersji elektronicznej,
mapa sytuacyjna w pdf
d) zał. 04 - zdjęcia terenu opracowania.
Pismo z dnia 11.12.2012r. w sprawie zmiany terminu publicznego ogłoszenia wyników konkursu. 
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: Odpowiedzi z dnia 17.10.2012r. na złożone pytania dot. Regulaminu konkursu
Odpowiedzi z dnia 31.10.2012r. na złożone pytania dot. Regulaminu konkursu 
 
Odwołanie:    
Informacje o wyborze: Ogłoszenie o dopuszczeniu do udziału w konkursie
Ogłoszenie o wynikach konkursu - 21.01.2013r.