Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 16 Listopad 2018     Imieniny: Gertrudy i Edmunda     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Prezydium Rady Miasta

Prezydium Rady Miasta

Zgodnie z § 17 Statutu Miasta Knurów (Uchwała Nr VIII/95/2007 z 18.04.2007 r. z późn.zm.) , Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących:

 

Przewodniczący Rady Miasta VII kadencji (2014-2018) Tomasz Rzepa


Wiceprzewodniczący Rady Miasta VII kadencji Henryk Hibszer

              

Wiceprzewodniczący Rady Miasta VII kadencji Jerzy Pach  

 

Tryb wyboru

Wyboru Przewodniczącego (oraz dwóch Wiceprzewodniczących) dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Przedmiot działalności i kompetencje

Zadaniem pracy Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady, przygotowywanie porządku obrad i prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz. W szczególności, Przewodniczący (a w razie jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący):

  • zwołuje sesje Rady
  • przewodniczy obradom
  • sprawuje policję sesyjną
  • kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady
  • koordynuje pracę komisji powołanych przez Radę
  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
  • podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji i inne dokumenty z działalności Rady
  • czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu

Przewodniczący Rady może zwołać także posiedzenie komisji Rady i nakazać złożenie Radzie sprawozdania w określonej sprawie.

 

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów

ul. Niepodległości 7
44-190 Knurów

telefon:

32 339 22 59

fax:

                      

e-mail:

brm [at] knurow.pl