Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 16 Listopad 2018     Imieniny: Gertrudy i Edmunda     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Radni

Radni

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Miasta, składająca się z 21 radnych. Na czele Rady stoi jej Przewodniczący oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Rada działa poprzez pięć komisji stałych oraz w przypadku takiej potrzeby komisji doraźnych.

Do właściwości Rady należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach publicznych mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Do jej wyłącznej właściwości należy między innymi uchwalanie statutu miasta, powoływanie i odwoływanie Skarbnika, uchwalanie budżetu miasta wraz z udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta z wykonania budżetu, ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, czy też podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Do kompetencji Rady należy także przyznawanie najwyższego wyróżnienia w mieście, jakim jest Laur Knurowa.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wydział Obsługi Rady Miasta, należący do struktur Urzędu Miasta. Radni szczebla gminnego wybierani są w wyborach bezpośrednich, równych, tajnych i proporcjonalnych przez mieszkańców gminy na czteroletnią kadencję. Radę I kadencji wybrano w Knurowie w 1990 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa polskiego.

 

Obecnie mandat swój wypełnia Rada Miasta Knurów VII kadencji (2014-2018):

 

Tomasz Rzepa - Przewodniczący Rady

 

Henryk Hibszer- Wiceprzewodniczący Rady

 

Jerzy Pach- Wiceprzewodniczący Rady

 

 

Przemysław

 Dulias

Jan

 Furgoł

Robert

Furtak

Marian

Gruszka

Antoni

Krzyszczuk

Andrzej

Porada

Piotr

Barchański

Leszek

Rejkowicz

Paweł

Szkatuła

Adam

Sobierajski 

Henryk

Kurowski

Joachim

Machulik

Maciej

Kandzior

Artur

Socha

Franciszek

Szafarz

Janusz

Szydło

Tomasz

Mazur

Barbara

Gawlińska-

Twardawa