Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 04 Czerwiec 2020     Imieniny: Karola i Franciszka     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

KORONAWIRUS


Ilość osób przebywających na kwarantannie w Gminie Knurów


94


Ilość osób z pozytywnym wynikiem


23


Ilość osób objętych kwarantanną domową


35


Dane pozyskane na dzień 03.06.2020r z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach, a  w zakresie osób objętych kwarantanną domową z Komisariatu Policji w Knurowie


   

Aktualne dane na temat koronawirusa na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (w tym Gminy Knurów) znajdują się ponadto na stronie

http://infogzm.metropoliagzm.pl

   


 

KOMUNIKAT  NR 2

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGODrodzy Mieszkańcy, wobec rozpowszechnianych przez różne osoby nieprawdziwych informacji dotyczących ilości osób objętych kwarantanną w gminie Knurów informuję, że na dzień 26 marca 2020 r. opierając się na danych statystycznych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach, który te dane pozyskuje z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gliwicach, liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną domową wynosi 58. Wszystkie te osoby objęte są opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz znajdują się pod nadzorem  Policji. Jak do tej pory  osoby te wykazały się dużą odpowiedzialnością i zrozumieniem zaistniałej sytuacji, wynikiem czego jest brak jakiejkolwiek interwencji ze strony funkcjonariuszy Policji operujących na teranie gminy Knurów.

Jednocześnie informuję, że na terenie Powiatu Gliwickiego przebywają w kwarantannie domowej dodatkowo około 132 osoby. Są to osoby które przekroczyły granice naszego Państwa i z racji tego, poddane są kwarantannie domowej.

Drodzy Knurowianie, mając na uwadze nasze wspólne dobro, apeluję do wszystkich osób zamieszczających w internecie informacje dotyczące epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w naszej gminie, o rzetelność, rozwagę i odpowiedzialność.


PREZYDENT MIASTA

Adam Rams

 

Knurów, dnia 27 marca 2020 r.


 

 KOMUNIKAT  


Drodzy Mieszkańcy informuję, że sytuacja związana z epidemią koronawirusa w naszym mieście jest pod kontrolą. Ilość osób objętych kwarantanną  jest stabilna. Wszystkie osoby objęte kwarantanną w miejscu zamieszkania pozostają w kontakcie telefonicznym
z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dla osób potrzebujących i objętych kwarantanną w miejscu zamieszkania, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dostarczanie żywności, zakup leków a także w razie potrzeby wsparcie psychologiczne. Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych dla osób objętych kwarantanną domową realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knurowie oraz OSP Knurów i OSP Szczygłowice, natomiast osobom które wymagają wsparcia środowiskowego, pomocy udziela MOPS oraz organizacje pozarządowe, które zadeklarowały wolę współpracy. Do tej akcji włączyła się także 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, która zadeklarowała pomoc przy rozwożeniu posiłków dla osób objętych kwarantanną.

Drodzy Knurowianie – bądźmy odpowiedzialni dbajmy o swoje zdrowie i zdrowie innych.

Stosujmy się do zaleceń i komunikatów przekazywanych przez służby oraz przyjmijmy  zasadę „Im mniej ludzi w jednym miejscu tym mniejsze szanse rozprzestrzeniania się wirusa.

 

PREZYDENT MIASTA

Adam Rams

 

Knurów, dnia 25 marca 2020 r.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności