Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Rewitalizacja / Zglaszanie projektow do Programu Rewitalizacji

Zglaszanie projektow do Programu Rewitalizacji

Nabór projektów
do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016- 2023
    


Ogłoszenie skierowane jest do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS, spółdzielni oraz kościołów i związków wyznaniowych, które znajdują się lub działają na terenie obszaru rewitalizacji tj. Starego Knurowa
i zamierzają realizować przedsięwzięcia z udziałem środków europejskich, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL)- Oś Priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych.  

Zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WSL warunkiem ubiegania się o środki unijne jest umieszczenie projektu  w Programie Rewitalizacji. Dla beneficjentów, którzy zamierzają realizować przedsięwzięcia na obszarze rewitalizacji Starego Knurowa, jest to Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Knurów na lata 2016- 2023.
    

Z dokumentem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul.  Ogana 5w pokoju nr 07 (niski parter) w godzinach pracy Urzędu lub w zakładce Rewitalizacja.
    

Za projekt rewitalizacyjny uznane będzie przedsięwzięcie o charakterze społecznym oraz infrastrukturalnym, które przyczynia się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego terenów zdegradowanych w obszarze społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, technicznym oraz środowiskowym.

Projekt można zgłosić poprzez:

 

  • pobranie specjalnego formularza, który należy wypełnić elektronicznie i przesłać na adres

 

Nazwa dokumentu

FormatPobierz

Formularz zgloszeniowy

Formularz zgloszeniowy

 

  •  w wersji papierowej pozostawić w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5  w godzinach pracy Urzędu.Termin zgłaszania projektów to 4 sierpnia 2017 r.

 


Informacje nt. zgłaszania projektów można uzyskać w Urzędzie Miasta Knurów pod nr telefonów: (032) 339 22 84 lub 441 97 20

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności