Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Mechanizm Finansowy EOG

Mechanizm Finansowy EOG

Podstawowe informacje

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Cele

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są:

  1. przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
  2. wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Obszary priorytetowe

Pomoc finansowa udzielana jest w następujących obszarach priorytetowych:

  • Ochrona środowiska i energia odnawialna
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Rozwój społeczny i regionalny
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Badania naukowe i stypendia
  • Wychwytywanie i składowanie CO2
  • Schengen i sprawy wewnętrzne
  • Godna praca i dialog trójstronny

System wdrażania

W każdym z państw-beneficjentów ustanowione zostały Krajowe Punkty Kontaktowe, odpowiedzialne za wdrażanie funduszy na poziomie krajowym. Ich zadaniem jest koordynacja i nadzór nad wdrażaniem programów. W Polsce funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Za realizację poszczególnych programów (czyli obszarów tematycznych) odpowiadają tzw. Operatorzy, którymi są poszczególne ministerstwa. Wybór projektów do dofinansowania w znacznej mierze odbywa się na podstawie konkursów, ogłaszanych przez operatorów w ramach poszczególnych programów.

Odbiorcy wsparcia

Odbiorcami wsparcia mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów został ustalony katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje o Mechanizmie EOG i Mechaniźmie Norweskim znajdują się na:
na stronie tematycznej poświęconej obu mechanizmom http://www.eog.pl/

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności