Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Fundusze Europejskie / Wykaz projektów 2014-2020 / Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów

  English version 

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5

Opis projektu:

Eksploatacja budynku Urzędu Miasta Knurów wiązała się z bardzo dużym zużyciem energii, wynikającym przede wszystkim z braku ocieplenia ścian budynku, zastosowania drewnianej stolarki okiennej oraz stalowej stolarki drzwiowej. Ponadto w części pomieszczeń w budynku występował niesprawny system wentylacji grawitacyjnej. Celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Ogana 5. Poprawa efektywności energetycznej przyczyniła się do poprawy jakości środowiska naturalnego oraz wpłynęła korzystnie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, związanych z utrzymaniem budynku Urzędu Miasta.

W ramach projektu zaplanowano:

1) docieplenie ścian zewnętrznych:

  • styropian – 18 cm,
  • styropian – 12 cm + pianka PUR – 4,3 cm + klinkier – 1,7 cm,

2) docieplenie ścian zewnętrznych niskiego parteru:

  • styropian – 12 cm + pianka PUR – 4,3 cm + klinkier – 1,7 cm,

3) docieplenie ścian przylegających do gruntu:

  • styropian – 18 cm,

4) docieplenie stropodachu pod poddaszem:

  • wełna mineralna o podwyższonej izolacyjności – 25 cm,

5) wymianę stolarki okiennej,

6) wymianę drzwi wejściowych,

7) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Kluczowe znaczenie dla realizacji ww. inwestycji ma aspekt środowiskowy, ponieważ poprawa efektywności energetycznej budynku spowoduje mniejszą emisję CO2 do atmosfery, a tym samym poprawę stanu środowiska naturalnego. Ponadto inwestycja sama w sobie promuje proekologiczne działania oraz przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej odbiorców końcowych i ogółu społeczeństwa.

  

Rezultaty projektu

Rezultatem niniejszego projektu jest redukcja emisji CO2 do atmosfery w wyniku termomodernizacji budynku Urzędu Miasta. W wyniku implementacji inwestycji spada zużycie energii w budynku oraz zmniejszają się koszty ogrzewania budynku.
Cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i ściany przy gruncie oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miasta. W ramach inwestycji wykonano w budynku instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła.

 

Postęp wdrażania

Realizacja projektu została zakończona w grudniu 2016 r. Planowane produkty i rezultaty projektu zostały osiągnięte, tym samym przyczyniając się do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim była poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Knurów i co za tym idzie poprawa jakości środowiska naturalnego oraz oszczędności związane z kosztami eksploatacji budynku.

Wartość projektu: 1 376 471,37 zł

Dofinansowanie w wys. 65,40 % kosztów kwalifikowalnych: 613 555,63zł

Wkład własny Gminy Knurów: 324 602,82 zł


Kliknij poniżej aby odtworzyc film

Powiększ
Prezentacja UM Knurów/ Presentation of Knurów City Hall

 

Kliknij poniżej aby odtworzyc film


 

 

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów/Thermomodernization of the Knurów City Hall
Powiększ
Wymiana stolarki okiennej
Powiększ
Wymiana stolarki okiennej
Powiększ
Wymiana stolarki okiennej
Powiększ
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Instalacja systemu wentylacyjnego
Powiększ
Instalacja systemu wentylacyjnego
Powiększ
Instalacja systemu wentylacyjnego
Powiększ
Instalacja systemu wentylacyjnego
Powiększ
Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Prace rozbiórkowe budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe budynku Urzędu Miasta Knurów
Powiększ
Konferencja zamykająca projekt
Powiększ
Konferencja zamykająca projekt
Powiększ
Konferencja zamykająca projekt
Powiększ
Konferencja zamykająca projekt
Powiększ
Budynek po termomodernizacji
Powiększ
Budynek po termomodernizacji
Powiększ
Budynek po termomodernizacji
Powiększ
Budynek po termomodernizacji

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności