Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 24 Wrzesień 2020     Imieniny: Gerarda i Teodora     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Jak zgłaszać projekty

 

Kto może zgłosić projekt?

Do składania propozycji projektu uprawnieni są mieszkańcy Knurowa, którzy w momencie składania projektu ukończyli 16 lat. Co ważne, każdy mieszkaniec może dokonać zgłoszenia tylko jednego wniosku obejmującego wyłącznie ten rejon miasta, w którym zamieszkuje. Propozycja wniosku musi zostać dodatkowo poparta pisemnie przez co najmniej 25 mieszkańców danego rejonu Knurowa, którego projekt dotyczy. Popierający muszą mieć również ukończone 16 lat.

Aby sprawdzić, w którym rejonie zamieszkujesz, przejdź do wykazu Rejonów Budżetu Obywatelskiego.

    

 

Na jakie zadania można zgłaszać projekty?

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty jednoroczne, wynikające z zadań własnych Miasta Knurów, w szczególności w zakresie prac inwestycyjnych, remontowych oraz o charakterze kulturalno-społecznym. Katalog  zadań własnych gminy określony jest w art. 6 i 7 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446). Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach projektu nie może przekroczyć kwoty przypadającej na dany rejon tj. 159 447 złotych brutto, a realizacja takiego projektu powinna nastąpić w całości w 2017 roku.

                           

                              

 

W jakiej formie zgłaszać projekty?

  

Propozycję projektu należy złożyć na specjalnym formularzu, dostępnym w:

  • siedzibie Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. F. Ogana 5,
  • w Biurze Rady Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7
  • na stronie internetowej Miasta Knurów – www.knurow.pl.

   

Formularz zgłoszeniowy składa się z następujących pół:

 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO PROJEKT

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

nazwa projektu, proponowana lokalizacja projektu, szacunkowy koszt, czyli szacowana suma wszystkich wydatków koniecznych do realizacji projektu

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM należy wskazać potrzebę zrealizowania wnioskowanego zamierzenia, oraz w jaki sposób realizacja projektu wpłynie pozytywnie na społeczność miasta
Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć posiadaną dokumentację jak na przykład: uzyskane zgody, analizy prawne, dokumentacja techniczna.

                                  

Pamiętaj, że przyjmowanie zgłoszeń propozycji projektowych rozpocznie się 25 kwietnia 2016 roku, a zakończy 27 maja 2016 roku.

    

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności