Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 24 Wrzesień 2020     Imieniny: Gerarda i Teodora     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Zasady głosowania

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Knurowa, który w dniu oddania głosu ukończył 16 lat. Głosować można wyłącznie na projekty ze swojego Rejonu, zgłoszone podczas etapu naboru i znajdujące się na liście projektów zatwierdzonych do głosowania przez Komisję Rady Miasta Knurów ds. Budżetu Obywatelskiego.

  • Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy maksymalnie dwóch wybranych projektach z Rejonu, w którym zamieszkuje osoba głosująca.
  • Głosowanie odbywać się będzie na specjalnych Kartach do głosowania, w punkcie do głosowania, mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5.
  • Punkt głosowania będzie otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów oraz dodatkowo w sobotę 1 października 2016r.w godzinach: od 10:00 do 15:00.
  • Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Skrutacyjna, powołana przez Prezydenta Miasta Knurów Zarządzeniem Nr 133/SO/16 z dnia 04.04.2016r.

Zgodnie z zasadami konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów, celem głosowania jest wyłonienie po jednym zwycięskim projekcie w każdym z pięciu rejonów. Przez zwycięski projekt rozumie się projekt, który otrzymał w swoim rejonie największą bezwzględną liczbę głosów, z głosów ważnych.

Wynik wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji w zostanie opublikowany na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej.

      

 Głosowanie nad projektami odbędzie się w terminie od 19 września 2016 roku do 7 października 2016 roku.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności