Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 06 Sierpień 2020     Imieniny: Sławy i Jakuba     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Aktualności

Aktualności

05.05.2020
Wybory uzupełniające ławników

Sąd Okręgowy w Gliwicach zwrócił się z prośbą do Rady Miasta Knurów o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Zasady przeprowadzenia wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

  • ustawa z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. nr 121, poz. 693).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  • nie przekroczył 70 lat,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ponadto karta zgłoszenia kandydata na ławnika wraz ze szczegółowymi informacjami o warunkach, jakim podlega procedura zgłaszania ławników dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także na stronie BIP.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławnika upływa w dniu 04 czerwca 2020 roku.

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności