Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Demografia

Demografia

Według danych statystycznych zebranych przez GUS za okres 2005-2014, Gmina Knurów była jedyną jednostką samorządową, w której  odnotowano dodatni przyrost naturalny. W 2014r. wyniósł on 0,5 ‰.  Pod kątem liczby kobiet przypadających na 100 mężczyzn, Knurów zajął drugie miejsce w powiecie gliwickim ze wspólczynnikiem 106, za Gierałtowicami, gdzie współczynnik ten wynosi 108.

Pod względem liczby urodzeń przypadających na 1000 osób, w roku 2014 roku Knurów zajął 4 pozycję w powiecie gliwickim, z wynikiem 9,9 urodzeń. Pod względem liczby zgonów, miasto zajęło przedostatnią pozycję w powiecie ze wspólczynnikiem 9,45 zgonów.

Analiza różnych grup wiekowych mieszkańców Knurowa, przedstawiona w postaci piramidy wieku, pokazuje dwa wyże demograficzne, tj. w grupie osób pomiędzy 50-64 lat oraz 25-34 lata. Drugi wyż jest efektem pierwszego, umożliwiając tym samym uruchomienie procesu zastępowania pokoleń.

 

źródło: Straregia Rozwoju Gminy Knurów do roku 2020

 

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w Knurowie w 2014 r. wykazywała 18,2% udział osób w wieku przedprodukcyjnym, 63,5% w wieku produkcyjnym oraz 18,3% w wieku poprodukcyjnym. W 2014 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 57,4 osoby w wieku nieprodukcyjnym, natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym praktycznie się zrównała (100,5 osób, co dało drugą pozycję w powiecie gliwickim.


Gęstość zaludnienia na 1 km2 w 2014 roku wynosiła w Knurowie 1145 os/km2 i była najwyższa w całym powiecie gliwickim i nieco niższa od gęstości zaludnienia Gliwic (1377 os/km2). 

     

    źródło: dane GUS

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności