Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 03 Kwiecień 2020     Imieniny: Ryszarda i Pankracego     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Prezentacja Gminy / Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Załącznik Nr 1Zgodnie z Art. 31. ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Prezydent miasta prowadzi rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z Art. 29.ust. 2 udostępnia uchwalane w trybie niniejszej ustawy plany na stronie internetowej.

     

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

l.p.Nazwa dokumentuUchwalony przezNr uchwałyData uchwaleniaDziennik Urzędowy Województwa Śl. z dnia, Nr, pozycjaDo pobrania
 1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon cmentarza przy ulicy Rakoniewskiego” Rada Miejska w Knurowie LXVIII/441/98 18/06/1998r.

19/11/1998r. Nr 33 poz.542

z uwzględnieniem zmiany – patrz pozycja 29

Załącznik Nr 1
 2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Parkingi dla zakładu KWK „Szczygłowice” w rejonie ulic Lignozy, Górniczej i Wieczorka” Rada Miejska w Knurowie VIII/57/99 25/02/1999r. 20/07/1999r. Nr 32 poz. 957 Załącznik Nr 1
 3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Gen. Ziętka, 26-go Stycznia, po wschodniej stronie ul. Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice” Rada Miejska w Knurowie XXI/189/2000 24/02/2000r.

24/03/2000r. Nr 12 poz.129

z uwzględnieniem zmiany – patrz pozycja 20, 24, 40

 Załacznik Nr 1
 4. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar położony pomiędzy ul. Szpitalną i jej projektowanym przedłużeniem, ogrodami działkowymi, linią kolejową do Kotlarni oraz granicami administracyjnymi miasta” Rada Miejska w Knurowie XXI/190/2000 24/02/2000r.

24/03/2000r. Nr 12 poz.130

Utrata mocy obowiązującej
Patrz pozycja 41

 Załacznik Nr 1
 5. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic Parkowej, Książenickiej i Alei Piastów Rada Miejska w Knurowie XXVIII/238/2000 28/08/2000r. 20/10/2000r. Nr 39 poz.566 Załacznik Nr 1
 6. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar położony w rejonie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Dworcowej Rada Miejska w Knurowie XXX/277/2000 23/11/2000r. 22/12/2000r.Nr 50 poz.732  Załącznik Nr 1
 7. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Obszar istniejącego składowiska komunalnego wraz z terenami przyległymi i drogą dojazdową Rada Miejska w Knurowie XXXVIII/375/2001 19/04/2001r. 07/05/2001r. Nr 25 poz.608 Załącznik Nr 1
  8. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejonu ulicy Dymka” Rada Miasta Knurów XLVI/486/2002 21/02/2002r.

19/03/2002r. Nr 19 poz.595

utrata mocy obowiązującej
P
atrz pozycja 47

Załącznik Nr 1
 9. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejonu osiedli Wojska Polskiego I i II” Rady Miasta Knurów IX/131/2003 22/05/2003r.

25/08/2003r. Nr 84 poz.2263 

z uwzględnieniem zmiany – patrz pozycja 18, 37, 46

Załącznik Nr 1
 10. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Foch” Rady Miasta Knurów IX/132/2003r. 22/05/2003r.

08/07/2003r. Nr 57 poz.1803 

z uwzględnieniem zmiany – patrz pozycja 26, 27

Załącznik Nr 1
 11. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejonu Farskie Pola” Rady Miasta Knurów XX/289/2004 22/04/2004r.

07/06/2004r. Nr 49 poz.1536 

z uwzględnieniem zmiany
– patrz pozycja
45, 48
Załącznik Nr 1
12.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejonu ulic Rakoniewskiego i Wilsona”  Rady Miasta Knurów  XX/290/2004  22/04/2004r.

  07/06/2004r. Nr 49 poz.1537

z uwzględnieniem zmiany – patrz pozycja 22, 36

  Załącznik Nr 1
13.  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne”  Rady Miasta Knurów  XXII/317/2004  01/07/2004r.

  11/08/2004r. Nr 75 poz.2222

z uwzględnieniem zmian
– patrz pozycja 25, 38, 39,
45, 47
  Załącznik Nr 1
14. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon III Kolonii” Rady Miasta Knurów XXII/315/2004 01/07/2004r.

11/08/2004r. Nr 75 poz.2220

z uwzględnieniem zmiany – patrz pozycja 25, 38, 39, 47, 48

Załącznik Nr 1
 15. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Niepodległości” Rady Miasta Knurów XXII/316/2004 01/07/2004r.

11/08/2004r. Nr 75 poz.2221

z uwzględnieniem zmiany – patrz pozycja poz. 43

Załącznik Nr 1
 16. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejon Południe” Rady Miasta Knurów XXX/423/2004 29/12/2004r.

25/01/2005r. Nr 11 poz.285

z uwzględnieniem zmianpatrz pozycja 21, 28, 30, 32, 33, 35, 45
Załącznik Nr 1
17. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: 1-go Maja i Jęczmiennej
Rady Miasta Knurów XXXVII/503/2005 07/07/2005r.

23/08/2005r. Nr 102 poz.2741

utrata mocy obowiązującej
Patrz pozycja 37

Utrata mocy obowiązującej
Patrz pozycja 37
 18. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego Rady Miasta Knurów XXXVII/502/2005 07/07/2005r. 23/08/2005r. Nr 102 poz.2740  Tekst uchwały Załącznik Nr 1
 19. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Cichej Rady Miasta Knurów X/131/2007 20/06/2007r. 29/08/2007r. Nr 142 poz. 2864   Tekst uchwały Załącznik nr 1  
 20. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Szpitalnej Rady Miasta Knurów X/132/2007 20/06/2007r. 29/07/2007r. Nr 140 poz. 2777   Tekst uchwały Załącznik Nr 1  
21. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [Rejon Południe] dla obszaru położonego w rejonie ul. Przemysłowej Rady Miasta Knurów XX/324/08 28/05/2008r.

16/07/2008r. Nr 131 poz. 2554

utrata mocy obowiązującej
P
atrz pozycja 45

  Tekst uchwały   Załącznik Nr 1  
22. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów [Rejon ulic Rakoniewskiego i Wilsona] dla obszaru położonego w rejonie ulicy Rakoniewskiego Rady Miasta Knurów XXV/444/08 19.11.2008 25/02/2009r. Nr 32 poz. 735    Uchwała   Załącznik Nr 1  
 23. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Dymka” dla obszaru w rejonie ulicy Wolności Rady Miasta Knurów XLIV/661/10 10.02.2010

29/04/2010r. Nr 75 poz. 1229

utrata mocy obowiązującej
P
atrz pozycja 47

Uchwała
 24. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami Knurów i Gliwice dla obszaru w rejonie ulicy 26 Stycznia Rady Miasta Knurów XLIV/662/10 10.02.2010 29/04/2010r. Nr 75 poz. 1230 Uchwała
 25. Zmiana fragmentu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Knurów „Rejon III Kolonii” dla obszaru położonego przy skrzyżowaniu ulicy Dworcowej 
z ulicą Bolesława Prusa
Rady Miasta Knurów XLVI/679/10 21.04.2010 06.07.2010r. Nr 122 poz. 1961   Uchwała   Załącznik Nr 1  
 26. Zmiana fragmentu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Knurów „Rejon Foch” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kopalnianej. Rady Miasta Knurów XLVI/680/10 21.04.2010 06.07.2010r. Nr 122 poz. 1962   Uchwała   Załącznik Nr 1  
 27. Zmiana fragmentu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Knurów „Rejon Foch” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej. Rady Miasta Knurów VIII/131/11 29.06.2011 16.09.2011 Nr 217 poz. 3773  
28. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129) Rady Miasta Knurów   XXIII/354/12 19.09.2012
22.10. 2012 poz. 4134
 
 29. Zmiana fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr LXVII/441/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. dla obszaru położonego w rejonie cmentarza po północnej stronie ulicy Rakoniewskiego Rady Miasta Knurów XXIII/353/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4133  
 30. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Zielonej (nr ewid. 1458/46, 1461/46, 1464/46, 1466/46,1252/46) Rady Miasta Knurów XXIII/352/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4132  
 31. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Leśnej (nr ewid. 869/66) Rady Miasta Knurów XXIII/351/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4131  
 32. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej w rejonie ulicy Bojowej (nr ewid. 941/149) Rady Miasta Knurów XXIII/350/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4130  
 33. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Szybowej (nr ewid. 1373/25) Rady Miasta Knurów XXIII/349/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4129  
 34. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXII/317/2004 z dnia 01.07.2004 r. dla działki położonej przy ulicy Zwycięstwa (nr ewid. 1542/145) Rady Miasta Knurów XXIII/348/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4128  
 35. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych w rejonie cmentarza przy ulicy Słonecznej (nr ewid. 849/80 i 850/80) Rady Miasta Knurów XXIII/347/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4127  
 36. Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon ulicy Rakoniewskiego - Wilsona" zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XX/290/2004 z dnia 22.04.2004 r. dla działek położonych w rejonie ul. T.Wilsona (nr ewid. 2852, 2854,2853/1 i 2853/2) Rady Miasta Knurów XXIII/355/12 19.09.2012 22.10. 2012 poz. 4135  
 37. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej Rady Miasta Knurów XXX/464/13 20.03.2013 29.03.2013, poz. 2963  
38. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ul. Dworcowej

Rady Miasta Knurów

XXXVII/536/13
18.09.2013

26.09.2013 poz.5814

z uwzględnieniem zmiany
– patrz pozycja
48

 
 39. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie szkoły, pomiędzy ul.ks.A.Koziełka i ul.A.Słoniny Rady Miasta Knurów  XXXIX/560/13  30.10.2013

 12.11.2013 poz. 6492

utrata mocy obowiązywania
– patrz pozycja
48

 
40. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej i ulicy Gen. Jerzego Ziętka Rady Miasta Knurów XLIII/610/14 19.02.2014

27.02.2014 poz. 1134

 
41. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia Rady Miasta Knurów XLIX/709/14 17.09.2014 25.09.2014 r. poz. 4799  
42. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla działek nr ewid. 3348/5 i 18/2 położonych przy ulicy 26 Stycznia Rady Miasta Knurów III/21/14 22.12.2014 29.12.2014 poz. 6706  
43. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar działki nr ewid. 3240, położonej przy ul. Niepodległości Rady Miasta Knurów V/47/15 18.02.2015 03.03.2015 poz 1112  
44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar położony w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia i Dywizji Kościuszkowskiej Rady Miasta Knurów XV/187/15 18.11.2015

26.11.2015 poz 5978

z uwzględnieniem zmiany
– patrz pozycja
49

 
45. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurówobejmujący obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej Rady Miasta Knurów XXVI/338/16  16.11.2016  25.11.2016r., poz. 6015 Stwierdzono częściową nieważność aktu  
 46.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar w rejonie ul. Alei Lipowej Rady Miasta Knurów  XXVI/339/16  16.11.2016  25.11.2016r., poz. 6016  
 47.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną
i ks. A. Koziełka – Etap I
Rady Miasta Knurów  XXVI/340/16  16.11.2016  25.11.2016r., poz. 6017  
48 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I Rady Miasta Knurów XXXII/438/17 19.04.2017 24.04.2017 r. poz. 2814
 
49 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap I Rady Miasta Knurów XLIII/583/17 20.12.2017 28.12.2017 r. poz. 7368  
50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II Rady Miasta Knurów XLVI/614/18 21.02.2018 01.03.2018r., poz.1267  
51 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – ETAP II Rady Miasta Knurów XLVI/615/18 21.02.2018 01.03.2018r., poz.1268  
52 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmujący obszar w rejonie ulicy ks. Alojzego Koziełka Rady Miasta Knurów XLVI/613/18 21.02.2018 01.03.2018r., poz.1266   

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności