Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Jednostki organizacyjne gminy

Jednostki organizacyjne gminy

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji

 

Miesjki Zespół Gospodarki Lokalowej i AdministracjiMiejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji (MZGLiA) działa jako zakład budżetowy. Zajmuje się administrowaniem mieszkaniowym zasobem gminy Knurów i należącymi do niej lokalami użytkowymi, w tym prowadzeniem zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz usługami związanymi z utrzymywaniem w należytym stanie administrowanych posesji.

MZGLiA realizuje ponadto politykę mieszkaniową gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej poprzez wynajem lokali mieszkalnych. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji współpracuje także z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knurowie w zakresie dodatków mieszkaniowych i pomocy finansowej dla osób zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Odrębną kategorią zadań jakimi, zajmuje się MZGLiA, jest zarządzanie na zlecenie wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Knurowa.

 

Kontakt

 dyrektor:

 Mieczysław Kobylec

adres:

ul.Floriana 4
44-190 Knurów 

telefon:

(32) 339 45 00

 strona www:

 http://www.mzglia.pl/

e-mail:

 

mzglia [at] mzglia.pl

 BIP:

 

 

Miejskie Centrum Edukacji

 

Miejskie Centrum Edukacji (MCE) zajmuje się prowadzeniem kompleksowej obMiejski Zespół Jednostek Oświatowychsługi administracyjnej , gospodarczej , technicznej , finansowej i prawnej gminnych jednostek oświatowych i placówek działających na prawach jednostek budżetowych, którymi są : żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, a także miejskie ognisko pracy pozaszkolnej.

MZJOś prowadzi ponadto wszelkie sprawy dotyczące polityki oświatowej w gminie, jak również zajmuje się prowadzeniem inwestycji w gminnej bazie oświatowej.

 

 

 

Kontakt

 dyrektor:

 Anna Misiura

adres:

ul.Aleja Lipowa 12
44-196 Knurów  

telefon:

(32) 235 27 00

 strona www:

 http://www.knurow.edu.pl/

e-mail:

  kancelaria@knurow.edu.pl

 BIP:

 

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) jest jednostką realizującą na terenie miasta zadanMOSiRia z zakresu rozwoju kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców miasta, a szczególnie dzieci i młodzieży. MOSiR organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne, turystyczne, turnieje oraz zawody, współpracując z lokalnymi stowarzyszeniami, klubami i innymi podmiotami działającymi w zakresie sportu i rekreacji masowej. Ośrodek wykonuje swoje zadania w oparciu o posiadaną bazę sportowo – rekreacyjną do której należą :

  • hala sportowa
  • 2 pływalnie kryte
  • kąpielisko leśne ,,Zacisze"
  • kompleks stadionów miejskich
  • kort do tenisa ziemnego
  • rolkowisko

 

Kontakt

 dyrektor:

 Krzysztof Stolarek 

adres:

ul.Górnicza 2

44-193 Knurów

telefon:

(32) 330 48 10

 strona www:

 http://mosirknurow.pl/

e-mail:

 

sekretariat [at] mosirknurow.pl

 BIP:

 

 

Centrum Kultury

 

Centrum KulturyCentrum Kultury – działające jako instytucja kultury, zajmuje się animacją życia kulturalnego w mieście, w tym przygotowywaniem i realizacją całorocznej oferty kulturalnej miasta. Pod auspicjami Centrum Kultury działa Kino Scena KULTURA, Klub Kultury Lokalnej ,,Sztukateria", Dom Kultury w Szczygłowicach oraz sieć bibliotek miejskich. Centrum Kultury jest ponadto wydawcą 16 -stronicowego tygodnika ,,Przegląd Lokalny” o nakładzie 4000 egz.

 

Kontakt

 dyrektor:

Jerzy Kosowski

adres:

ul.Niepodległości 26
44-190 Knurów

telefon:

(32) 330 36 80

 strona www:

http://www.centrum-kultury.pl/

e-mail:

 

sekretariat [at] centrum-kultury.pl
   

 BIP:

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) jest jednostką realizującą na terenie miasta Knurów zadania z zakresu polityki społecznMOPSej państwa, należących do zadań własnych i zleconych gminie. Świadczy pomoc w postaci pracy socjalnej oraz zasiłków pieniężnych i świadczeń niepieniężnych. Pomoc realizuje poprzez zasiłki celowe (żywność, leki, leczenie, remonty mieszkań, artykuły szkolne itp.), dożywianie dzieci w szkole, usługi opiekuńcze realizowane w domu podopiecznego. MOPS wykonuje swoje zadania z zakresu pomocy społecznej m.in. poprzez Ośrodek Wsparcia – Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) - służy społeczności lokalnej ,a w szczególności pomaga emerytom, rencistom, osobom samotnym w organizacji życia bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

 

 

Kontakt

 dyrektor:

Małgorzata Cisek-Sopel

adres:

ul.Koziełka 2
44-190 Knurów

telefon:

(32) 335 50 00

 strona www:

 http://mopsknurow.pl/

e-mail:

 

ops [at] knurow.pl

 BIP:

 

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności