Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 04 Czerwiec 2020     Imieniny: Karola i Franciszka     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: ZP.271.2.63.2017   
Data ogłoszenia przetargu: 2018-01-16   
Termin składania ofert: 2018-01-31   
Zmiana terminu składania ofert: 2018-02-13   
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, II piętro, pokój nr 217.    
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach”.   
SIWZ: SIWZ   
Wzór umowy: Załącznik Nr 1 do SIWZ - wzór umowy z załącznikami.    
Formularz oferty: Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz oferty - wersja pdf.
Załącznik Nr 2 do SIWZ - formularz oferty - wersja edytowalna
Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie - wersja pdf.
Załącznik Nr 3 do SIWZ – oświadczenie - wersja edytowalna  
 
Przedmiar robót: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się:
- przedmiar robót.  
 
Projekty budowlane/wykonawcze: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się:
- dokumentacja projektowa, w tym:
a) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 1 – Spis zawartości opracowania, dokumenty formalno-prawne, projekt zagospodarowania terenu, mała architektura”;
b) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 2 – Branża sanitarna przebudowa i budowa sieci sanitarnych wraz z przyłączami do budynku”;
c) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 3 – Branża elektryczna”;
d) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 4 – Branża drogowa/ zjazdy, parkingi, place”;
e) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 5 – Branża drogowa/ droga rowerowa”;
f) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Architektoniczno-Budowlany (budynek poczekalni ) – Część 1 – Architektura”;
g) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Architektoniczno-Budowlany (budynek poczekalni) – Część 2 – Konstrukcja”;
h) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Wykonawczy budynku poczekalni – Część 3 – Instalacje sanitarne”;
i) projekt wykonawczy pt. „Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Architektoniczno-Budowlany – Część 4 – Instalacje elektryczne i teletechniczne”;
j) projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego); 
 
Specyfikacje techniczne: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), w tym:
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część I – Architektoniczno-Budowlana;
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część II – Architektoniczno-Budowlana;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część III – Branża elektryczna;
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część IV – Branża drogowa;
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Tom I – Część 2 – Branża sanitarna – Przebudowa i budowa sieci sanitarnych wraz z przyłączami do budynku;
f) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Tom II – Część 3 – Branża sanitarna – Instalacje wewnętrzne; 
 
Inne dokumenty: Oświadczenie o grupie kapitałowej - wersja pdf.
Oświadczenie o grupie kapitałowej - wersja edytowalna
Zobowiązanie podmiotu - wersja pdf.
Zobowiązanie podmiotu - wersja edytowalna
Dokumenty składane na wezwanie - wersja pdf. i wersja edytowalna
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert zamieszczone w dniu 13.02.2018r.
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 20.02.2018r.
Sprostowanie z dnia 21.02.2018r. do treści informacji o unieważnieniu postępowania. 
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: Zmiana nr 1 z dnia 26.01.2018r. do SIWZ
Ogłoszenie z dnia 26.01.2018r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 29.01.2018r. do SIWZ
Zmiana nr 2 z dnia 31.01.2018r. do SIWZ, wraz z załącznikami:
1) aktualny "Rysunek nr A1.3 Rozmieszczenie paneli szklanych Rewizja 29.01.2018"
2) aktualny "wzór umowy".
Ogłoszenie z dnia 31.01.2018r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Wyjaśnienia nr 2 z dnia 31.01.2018r. do SIWZ
Zmiana nr 3 z dnia 01.02.2018r. do SIWZ wraz z zał. nr 1:
1) Skorygowana str. 7 opisu technicznego PW- TOM II Projekt architektoniczno – budowlany (budynek poczekalni) - część 1 – architektura.
Wyjaśnienia nr 3 z dnia 01.02.2018r. do SIWZ
Wyjaśnienia nr 4 z dnia 05.02.2018r. do SIWZ
Zmiana nr 4 z dnia 05.02.2018r. do SIWZ, wraz z załącznikami:
1) skorygowana strona z opisu technicznego projektu TOM I - Projekt zagospodarowania terenu – Cześć 5 – Branża drogowa / droga rowerowa zawierająca pkt. 6 ww. opisu (aktualizacja z dnia 02.02.2018 r.);
2) skorygowana strona 3 - spis specyfikacji ze STWIORB Część IV – branża drogowa (aktualizacja z dnia 02.02.2018 r.);
3) Specyfikacja pt.: Konstrukcja nośna ścieżki rowerowej z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem portlandzkim z dodatkiem preparatu jonowymiennego – D-04.05.01a (aktualizacja z dnia 02.02.2018 r.);
4) Specyfikacja pt.: Nawierzchnia z betonu asfaltowego. W-wa ścieralna wg WT-1 i WT-2, AC 5S – KR1 z dodatkiem włókien aramidowych (ścieżka rowerowa) – D-05.03.05a. (aktualizacja z dnia 02.02.2018 r.);
5) zaktualizowany Przedmiar robót (Roboty drogowe – koszty kwalifikowane) (aktualizacja z dnia 02.02.2018 r.).
Ogłoszenie z dnia 06.02.208r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana nr 5 z dnia 08.02.2018r. do SIWZ, wraz z załącznikiem:
1) aktualny "wzór umowy". 
 
Odwołanie:    
Informacje o wyborze:    
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności