Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 04 Czerwiec 2020     Imieniny: Karola i Franciszka     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: ZP.271.2.6.2018   
Data ogłoszenia przetargu: 2018-04-03   
Termin składania ofert: 2018-04-11   
Zmiana terminu składania ofert:    
Miejsce składania ofert: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Knurów,
ul. dr. Floriana Ogana 5, II piętro, pok. 218  
 
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w Knurowie - Szczygłowicach"   
SIWZ: SIWZ   
Wzór umowy: Wzór umowy wraz z załącznikiem   
Formularz oferty: Formularz oferty wraz z załącznikami - wersja edytowalna
Formularz oferty wraz z załącznikami - wersja pdf  
 
Przedmiar robót:    
Projekty budowlane/wykonawcze: Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie-Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 1 – Spis zawartości opracowania, dokumenty formalno-prawne, projekt zagospodarowania terenu, mała architektura
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 2 – Branża sanitarna przebudowa i budowa sieci sanitarnych wraz z przyłączami do budynku
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 3 – Branża elektryczna
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 4 – Branża drogowa/ zjazdy, parkingi, place
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie- Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom I – Projekt zagospodarowania terenu – Część 5 – Branża drogowa/ droga rowerowa
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Architektoniczno - Budowlany (budynek poczekalni) – Część 1 – Architektura
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Architektoniczno - Budowlany (budynek poczekalni) – Część 2 – Konstrukcja
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie -Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Wykonawczy budynku poczekalni – Część 3 – Instalacje sanitarne
Projekt wykonawczy pt. Centrum przesiadkowe w Knurowie - Szczygłowicach przy ul. Książenickiej Tom II – Projekt Architektoniczno - Budowlany – Część 4 – Instalacje elektryczne i teletechniczne
Projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego)
Dodatkowe rysunki
 
 
Specyfikacje techniczne: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)   
Inne dokumenty: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - pdf
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wersja edytowalna
Dokumenty składane na wezwanie
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zamieszczone w dn. 11.04.2018 r
Informacja o wyborze oferty 
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:    
Odwołanie:    
Informacje o wyborze:    
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności