Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Wtorek, 22 Październik 2019     Imieniny: Filipa i Kordulii     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: ZP.271.2.45.2018   
Data ogłoszenia przetargu: 2018-06-27   
Termin składania ofert: 2018-07-12   
Zmiana terminu składania ofert:    
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, II piętro, pokój nr 217.    
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".   
SIWZ: SIWZ   
Wzór umowy: Załącznik nr 1 do SIWZ - nieaktualny wzór umowy i aktualne załączniki
Załącznik nr 1 do SIWZ - aktualny wzór umowy (bez załączników) 
 
Formularz oferty: Załącznik Nr 2 - formularz oferty - wersja pdf. i edytowalna
Załącznik Nr 3 – oświadczenie - wersja pdf. i edytowalna 
 
Przedmiar robót: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się:
- przedmiar robót  
 
Projekty budowlane/wykonawcze: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się:
1) dokumentacja projektowa, w tym:
a) projekt budowlany pt. „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie”;
b) projekt wykonawczy pt. „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie” - Branża drogowa;
c) projekt wykonawczy pt. „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie” - Odwodnienie parkingu;
d) projekt wykonawczy pt. „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie” - Budowa oświetlenia terenu parkingu;
e) projekt czasowej organizacji ruchu;
f) projekt stałej organizacji ruchu;
g) opinia geotechniczna dla potrzeb projektowanej budowy parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie
 
 
Specyfikacje techniczne: Załącznik Nr 4 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się:
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), w tym:
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pt. „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie”
 
 
Inne dokumenty: Zobowiązanie podmiotu - wersja pdf. i edytowalna
Oświadczenie o grupie kapitałowej - wersja pdf. i edytowalna
Dokumenty składane na wezwanie - wersja pdf. i edytowalna
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zamieszczone w dniu 12.07.2018r.
Informacja z dnia 25.07.2018r. o wyborze oferty 
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: Wyjaśnienia nr 1 z dnia 05.07.2018r. do SIWZ
Zmiana nr 1 z dnia 09.07.2018r. do SIWZ 
 
Odwołanie:    
Informacje o wyborze: