Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 04 Czerwiec 2020     Imieniny: Karola i Franciszka     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: ZP.271.2.15.2019   
Data ogłoszenia przetargu: 2019-02-19   
Termin składania ofert: 2019-03-07   
Zmiana terminu składania ofert: 2019-03-12   
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, II piętro, pokój nr 217   
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie wykonania skweru miejskiego przy ul. Dworcowej wraz z zabudową między innymi placu zabaw i siłowni zewnętrznej   
SIWZ: SIWZ   
Wzór umowy: Wzór umowy   
Formularz oferty: Formularz oferty wraz z załącznikami wersja pdf i edytowalna   
Przedmiar robót: Przedmiar robót   
Projekty budowlane/wykonawcze: Projekt budowlano - wykonawczy   
Specyfikacje techniczne: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)   
Inne dokumenty: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wersja pdf i edytowalna
Dokumenty składane na wezwanie - wersja pdf i edytowalna
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 01.03.2019r.
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zamieszczone w dn.12.03.2019 r.
Informacja o wyborze oferty z dnia 04.04.2019r.
Sprostowanie informacji o wyborze oferty z dnia 23.05.2019r. 
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 26.02.2019r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn.01.03.2019r.
Zmiana treści SIWZ z dn.01.03.2019r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 06.03.2019r.
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 11.03.2019r.
 
 
Odwołanie:    
Informacje o wyborze:    
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności