Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 04 Czerwiec 2020     Imieniny: Karola i Franciszka     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: ZP.271.2.16.2019   
Data ogłoszenia przetargu: 2019-02-28   
Termin składania ofert: 2019-03-18   
Zmiana terminu składania ofert:    
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Knurów, Wydział Zamówień Publicznych, ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów, II piętro, pokój nr 217   
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej III Kolonii - odtworzenie infrastruktury służącej społeczeństwu” w zakresie adaptacji budynku przy ul. Dworcowej 33 wraz z otoczeniem na Centrum Wsparcia i Inicjatyw Społecznych   
SIWZ: SIWZ   
Wzór umowy: Wzór umowy   
Formularz oferty: Formularz oferty wraz z załącznikami wersja pdf i edytowalna   
Przedmiar robót: Przedmiary robót   
Projekty budowlane/wykonawcze: Projekt wykonawczy przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z zagospodarowaniem rozbiórką i budową nowego budynku gospodarczego przy ul. Dworcowej 33 w Knurowie w branżach:
1) architektoniczna i aranżacyjna,
2) elektryczna i teletechniczna,
3) konstrukcyjna,
4) oświetleniowa
5) wentylacyjna,
6) wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i gazowa,
7) przyłącza kanalizacji deszczowej,
8) zagospodarowania terenu, 
 
Specyfikacje techniczne: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   
Inne dokumenty: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - wersja pdf i edytowalna
Dokumenty składane na wezwanie - wersja pdf i edytowalna
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zamieszczone w dn.18.03.2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:    
Odwołanie:    
Informacje o wyborze:    
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności