Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Czwartek, 04 Czerwiec 2020     Imieniny: Karola i Franciszka     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Temat Zawartość Pobierz
Numer postępowania: ZP.271.2.24.2019   
Data ogłoszenia przetargu: 2019-03-06   
Termin składania ofert: 2019-04-09   
Zmiana terminu składania ofert:    
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP.    
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 7 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji   
SIWZ: SIWZ
Klucz publiczny (plik został spakowany, przed wykorzystaniem należy wypakować)
Numer ID postępowania
Instrukcja użytkowania systemu miniPortal oraz ePUAP  
 
Wzór umowy: Wzór umowy wraz z załącznikami    
Formularz oferty: Formularz oferty wraz z załącznikami    
Przedmiar robót: Przedmiary robót w wersji pdf
Przedmiary robót w wersji elektronicznej 
 
Projekty budowlane/wykonawcze: Projekt wykonawczy
Projekt instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła w budynku
Projekt zamienny Rozdzielni głównej i licznikowej
Projekt budowlano wykonawczy instalacji telekomunikacyjnych
Projekt wykonawczy zamienny do projektu przebudowy i remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu cz1
Projekt wykonawczy zamienny do projektu przebudowy i remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu cz2
Projekt wykonawczy zamienny do projektu przebudowy i remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu cz3
Projekt wykonawczy zamienny do projektu przebudowy i remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu cz4
Wyciąg z dokumentacji technicznej  
 
Specyfikacje techniczne: Specyfikacje techniczne cz1
Specyfikacje techniczne cz2 
 
Inne dokumenty: JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie o zamówieniu
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Dokumenty składane na wezwanie
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zamieszczone w dn. 09.04.2019 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 19.04.2019 r.  
 
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ:    
Odwołanie:    
Informacje o wyborze:    
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności