Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Piątek, 25 Wrzesień 2020     Imieniny: Aurelii i Ładysława     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Urząd Miasta / Kierownictwo / Zastępcy Prezydenta

Zastępcy Prezydenta

Piotr Surówka

Tryb wyboru:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

Powołany na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Zarządzeniem nr OR-0151/366/2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 listopada 2006 roku.


Przedmiot działalności i kompetencje: 

Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta oraz nadzór nad podległymi wydziałami Urzędu Miasta, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz Centrum Kultury. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miasta Knurów, Zastępca Prezydenta w czasie nieobecności Prezydenta może pełnić także jego obowiązki w zakresie nadanego mu upoważnienia.

Zastępca Prezydenta Piotr Surówka (w strukturze organizacyjnej Urzędu posiadający symbol: P1), sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami w sprawach:

  • oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych
  • sportu i rekreacji
  • kultury
  • pomocy społecznej
  • profilaktyki i promocji zdrowia

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, leżących w kompetencjach władz gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (I piętro, pokój 103).

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
sekretariat-pokój 103

telefon:

(32) 339-22-06

fax:

 (32) 235-15-21

e-mail:

um [at] knurow.pl

Zobacz także:

Nazwa

FormatZobacz

Struktura organizacyjna Urzędu

Oświadczenie majątkowe za rok 2017

 

      

 

Krystyna Kostelecka

Tryb wyboru:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

Powołana na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Zarządzeniem Nr 42/OR/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29 stycznia 2019 roku.

 Przedmiot działalności i kompetencje:

Wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta oraz nadzór nad podległymi wydziałami Urzędu Miasta i gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miasta Knurów, Zastępca Prezydenta w czasie nieobecności Prezydenta może pełnić także jego obowiązki w zakresie nadanego mu upoważnienia.

Zastępca Prezydenta Krystyna Kostelecka (w strukturze organizacyjnej Urzędu posiadająca symbol: P2) sprawuje nadzór merytoryczny nad zadaniami w sprawach związanych z:

  • gospodarką komunalną, inwestycjami, restrukturyzacją i ochroną środowiska,
  • geodezją, gospodarką nieruchomościami i rolnictwem
  • urbanistyką, architekturą, rozwojem miasta i sprawami lokalowymi,
  • gospodarką lokalową

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, leżących w kompetencjach władz gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (I piętro, pokój 103).

Kontakt

adres:

Urząd Miasta Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
sekretariat-pokój 103

telefon:

(32) 235-21-21

fax:

 (32) 235-15-21

e-mail:

um [at] knurow.pl
 


Zobacz także:

NazwaFormatZobacz

Struktura organizacyjna Urzędu

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności