• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Ochrona środowiska/Gospodarka niskoemisyjna/Dotacja z WFOŚiGW - Program "Czyste Powietrze"

Dotacja z WFOŚiGW - Program "Czyste Powietrze"

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ?

Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000,00 zł.

NA CO?

Wymiana źródła ciepła oraz termomodernizacja, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, wymiana na ekologiczne źródło ciepła, montaż instalacji c.o. i c.w.u. i mikroinstalacji fotowoltaicznej; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej lub stolarki drzwiowej, dokumentacja.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

  • do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
  • do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: przeciętny średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, przed ich rozpoczęciem jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji: Punkt konsultacyjno - informacyjny programu „Czyste powietrze” (Urząd Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, pokój 07, niski parter) Spotkania umawiane są telefonicznie na konkretny termin pod nr telefonu 32 339-22-80 (w pozostałym czasie podany numer telefonu jest nieaktywny) w godzinach otwarcia punktu środa 12.30 - 17.30, piątek 11.00-16.00.

Więcej na temat programu "Czyste Powietrze" WFOŚiGW - KLIKNIJ

do góry