Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 26 Wrzesień 2020     Imieniny: Justyny i Cypriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP
Jesteś na: Strona główna / Rada Miasta / Radni

Radni

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Miasta, składająca się z 21 radnych. Na czele Rady stoi jej Przewodniczący oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Rada działa poprzez pięć komisji stałych oraz w przypadku takiej potrzeby komisji doraźnych.

Do właściwości Rady należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach publicznych mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Do jej wyłącznej właściwości należy między innymi uchwalanie statutu miasta, powoływanie i odwoływanie Skarbnika, uchwalanie budżetu miasta wraz z udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium Prezydentowi Miasta z wykonania budżetu, ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych, czy też podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Do kompetencji Rady należy także przyznawanie najwyższego wyróżnienia w mieście, jakim jest Laur Knurowa.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wydział Obsługi Rady Miasta, należący do struktur Urzędu Miasta. Radni szczebla gminnego wybierani są w wyborach bezpośrednich, równych, tajnych i proporcjonalnych przez mieszkańców gminy na czteroletnią kadencję. Radę I kadencji wybrano w Knurowie w 1990 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa polskiego.

 

Obecnie mandat swój wypełnia Rada Miasta Knurów VIII kadencji (2018-2023):

 

Tomasz Rzepa - Przewodniczący Rady

 

Paweł Żak- Wiceprzewodniczący Rady

 

Jerzy Pach- Wiceprzewodniczący Rady

 

Bogdan

Danielak

Jan

 Furgoł

Robert

Furtak

Marian

Gruszka

Leon

Kalinowski

Maciej

Kandzior

Wojciech

Kempa

Henryk

Kurowski

Ewelina

Maj

Joachim

Machulik

Andrzej

Porada

Leszek

Rejkowicz

Artur

Socha

Paweł

Szkatuła

Jan

Szumilas

Janusz

Szydło

Jan

Trzęsiok

Edward

Didek

 

 

 

 

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności