Przejdź na górę strony Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dzisiaj jest: Sobota, 15 Grudzień 2018     Imieniny: Celiny i Waleriana     Pogoda:
ikonka - zmniejsz czcionkę ikonka - czcionka standardowa ikonka zwiększ czcionkę ikonka - English version ikonka - serwis BIP

Ogłoszenia urzędu

22.12.2017
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Działając na podstawie art.18a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) i ze względu na brak złożonych ofert do Otwartego Konkursu z dnia 22.11.2017r. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 474/MOPS/17 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.11.2017r. unieważnia się konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. skierowanego do organizacji pozarządowych o których mowa w art.3 ust.2 i podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Prezydent Miasta

Adam Rams

 

Treśż  Zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu znajduje się tutaj