• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje podejmowane przez samorząd terytorialny są podstawowym czynnikiem rozbudowy lokalnej infrastruktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji powiększenia majątku gminy. Z tych właśnie względów wielkość inwestycji, powiązana z poziomem osiąganych dochodów, określa wskaźnik rozwoju i kondycji finansowej gminy. Wydatki ponoszone na zadania inwestycyjne generują także korzyści społeczne i użytkowe z uwagi na fakt, iż zaspokajają potrzeby społeczności lokalnej oraz podmiotów gospodarczych i instytucji zlokalizowanych na terenie gminy.

Odzwierciedleniem dobrej sytuacji finansowej Gminy Knurów w 2019 roku był wysoki udział wydatków majątkowych w budżecie ogółem, który wyniósł 50.219.679,28 zł tj. 25,74 % budżetu ogółem, co stawia Knurów wysoko w rankingu miast o podobnej wielkości.

Prowadzone  przez Gminę Knurów inwestycje dotyczyły w ostatnich latach następujących obszarów infrastrukturalnych:

  • modernizacja sieci dróg i oświetlenia ulicznego
  • rozbudowa infrastruktury transportu publicznego
  • poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  • termomodernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z ograniczeniem niskiej emisji
  • modernizacja placówek oświatowych
  • rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej
  • budowa placów zabaw i miejsc do wypoczynku
  • modernizacja infrastruktury na cele społeczne
do góry