• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Inwestycje/Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z (..)

Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych wraz z ograniczeniem niskiej emisji

Termomodernizacja budynków mieszkalnych III Kolonii wraz z likwidacją niskiej emisji.należy do jednej z najważniejszych inwestycji wieloletnich, objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach projektu, kompleksowej termodernizacji poddano 13 budynków z rejonu ulicy Dworcowej, Kopernika, Mickiewicza i Sienkeiwicza. Zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowano na IV kwatał 2021 roku, a dofinansowanie unijne to prawie 11,5 mln zł

W 2019 roku zakończono realizację 3 budynków:

  • Dworcowa 9
  •  Dworcowa 11
  • Dworcowa 15

Natomiast po wykonaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu wykonawców, rozpoczęto prace remontowe w budynkach przy ulicy Dworcowej 7, Kopernika 1, Mickiewicza 2, Mickiewicza 10 i Sienkiewicza 1.

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku
Nazwa inwestycji zrealziowanej w 2019 roku  Nakłady inwestycyjne w zł poniesione w 2019 roku
Termomodernizacja budynków mieszkalnych III Kolonii wraz z likwidacją niskiej emisji  6 926 534,12
razem   6 926 534,12

 

do góry