• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Inwestycje/Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego

Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego

Realizacja inwestycji polegała na przebudowie węzłowej infrastruktury pasażerskiej w postaci:budowy centrum przesiadkowego w Szczygłowicach. Wybudowany nowy obiekt przy ul. Parkowej przejął dotychczasową funkcję zajezdni przy ul. Lignozy. W ramach inwestycji powstała nowoczesna poczekalnia pasażerska, zadaszone perony, plac manewrowy, parking samochodowy, odcinek ścieżki rowerowej i chodników, oświetlenie. 
Równolegle rozpoczęto realizację kolejnego  zadania, w postaci budowy centrum przesiadkowego FOCH przy ulicy Szpitalnej, w ramach którego wybudowany zostanie nowy plac manewrowy wraz z zadaszonymi wiatami oraz zmodernizowany zostanie obiekt poczekalni pasażerskiej. W 2019 roku wykonano część infrastruktury związanej z przebudową ul.Szpitalnej i wybudowaniem nowej zatoki dla autobusów odjeżdżających w kierunku osiedla Wojska Polskiego wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w kierunku DK 78.

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku
Nazwa inwestycji zrealziowanej w 2029 roku Nakłady inwestycyjne w zł poniesione w 2019 roku
Budowa centrum przesiadkowego w Szczygłowicach 8 03 1300,00
 Budowa centrum przesiadkowego FOCH 2 288 942,12
razem 5 426 942,12

 

 

do góry