• język migowy
  • BIP
  • EU

Miasto

Knurów, ponad trzydziestopięcio tysięczne miasto położone na wyżynie górnośląskiej, jest częścią ziemi gliwickiej. Choć historią swoją sięga już okresu średniowiecza , to współczesne oblicze jest wynikiem gwałtownych przeobrażeń gospodarczych po drugiej wojnie światowej. Szybko zachodzące przemiany demograficzne, spowodowane industrializacją i funkcjonowaniem dwóch kopalni węgla kamiennego, zaowocowały powstaniem nowych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów użyteczności publicznej, które dziś są znakiem rozpoznawczym Knurowa. W mieście działają dwie spółdzielnie, do których należy przeszło 50 procent ogółu zasobów mieszkaniowych, uzupełnionych w ostatnich latach budownictwem czynszowym w ramach MTBS sp. zo.o. Tarnowskie Góry oraz nowymi kwartałami mieszkaniowymi z zabudową jednorodzinną i obiektami wznoszonymi w systemie deweloperskim.

Atutem miasta jest nowoczesna sieć placówek oświatowych prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która zapewnia odpowiedni poziom szkolnictwa w mieście. Ofertę edukacyjną Gminy Knurów, na którą składają się miejski żłobek, przedszkola i szkoły podstawowe, uzupełnia sieć placówek szczebla średniego, prowadzonych przez Powiat Gliwcki.

Knurów może poszczycić się nowoczesną bazą sportowo-rekreacyjną, na czele z nowo wybudowaną halą sportową przy Alei Lipowej, dwoma krytymi pływalniami, sezonowym kąpieliskiem Leśne Zacisze, kompleksem boisk wielofunkcyjnych Orlik wraz z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, jak również siecią siłowni plenerowych i otwartych stref aktywności. Wszystkie te obiekty są albo nowe, albo gruntownie zmodernizowane, oferując bogaty wachlarz zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Uzupełnieniem bazy rekreacyjnej są miejskie parki i skwery, doinwestowane w ostatnich latach przez Gminę Knurów w szereg urządzeń małej infrastruktury, placów zabaw. Prawdziwą wizytówką Knurowa i jego atrakcją jest efektowa tężnia solankowa przy ulicy  Szpitalnej.

Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gospodarczemu miasta są inwestycje komunalne. W ostatniej dekadzie, opócz stałego podnoszenia standardu dróg w mieście i zwiększania ilości miejsc parkingowych, główny nacisk położony został na modernizację infrastruktury ochrony środowiska, w tym uporządkowanie gospodarki wodnościekowej oraz stworzenie efektywnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Uzupełnieniem tych działań jest sukcesywne inwestowanie w technologie oparte na odnawialnych źródłach energi w obiektach publicznych Gminy Knurów oraz termomodernizacja  i likwidacja niskiej emisji w zasobach mieszkaniowych Starego Knurowa, w tym dawnego osiedla robotniczego III Kolonia. Z rozwojem ekologicznych i energooszczędnych systemów idzie w parze sukcesywana modernizacja oświetlenia ulicznego, rozbudowa ścieżek rowerowych oraz  budowa nowoczesnych centrów przesiadkowych w Szczcygłowicach i FOCH w Knurowie.

do góry