• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta

Urząd Miasta

Forma prawna

Urząd Miasta jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent Miasta wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw.
Urząd Miasta działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta, Regulaminu Organizacyjnego oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta.
Kierownikiem Urzędu Miasta i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, samorządowego zakładu budżetowego i samorządowej instytucji kultury jest Prezydent Miasta, który kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
W Urzędzie Miasta tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 • wydział
 • biuro
 • referat
 • samodzielne stanowisko

Szczegółowy tryb funkcjonowania Urzędu Miasta Knurów został określony w Regulaminie organizacyjnym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów

Lokalizacja

Budynek główny przy ulicy dr Floriana Ogana 5

Główna siedziba Urzędu Miasta Knurów, gdzie swoje biuro ma Prezydent Miasta, jego zastępcy, Sekretarz Miasta  i Skarbnik Miasta oraz Biuro Podawcze (Kancelaria). Ponadto w budynku tym mieszczą się między innymi następujące wydziały:

 • Urząd Stanu Cywilnego Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska
 • Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
 • Wydział Budżetowy i Planowania
 • Wydział Finansów
 • Wydział Organizacyjny i Kadr
 • Wydział ds. Funduszy Strukturalnych Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej
 • Wydział Zamówień Publicznych
 • Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych

Ratusz miejski przy ulicy Niepodległości 7

Historyczna siedziba, w której usytuowana jest Sala Ślubów oraz Sala sesyjna Rady Miasta Knurów. Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące wydziały:

 • Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych
 • Biuro Obsługi Rady Miasta

Pozostałe siedziby

W budynku przy ulicy Niepodległości 5 mięsci się Straż Miejska, natomiast w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy ks. Alojzego Koziełka 2  zlokalizowane jest biuro Pełnomocnika do spraw Profilaktyki i Promocji Zdrowia.

Poniżej przedstawiono schemat przyporządkowania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Knurów:oraz jednostek organizacyjnych Gminy Knurów:

schemat przyporządkowania komórek organizacyjnych urzędu miasta, jednostek organizacyjnych gminy, samorządowego zakładu budżetowego oraz samorządowej instytucji kultury

do góry