• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Zastępcy Prezydenta Miasta

Piotr SurówkaPiotr Surówka

Tryb wyboru:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

Powołany na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Zarządzeniem nr OR-0151/366/2006 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 listopada 2006 roku.

Z dniem 29 stycznia 2019r. powołany na stanowisko I Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów, zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/OR/2019 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Do zadań i kompetencji I Zastępcy Prezydenta należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta;
 2. nadzór nad powierzonymi:
  1. komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  2. jednostkami organizacyjnymi Gminy,
  3. instytucja kultury;
 3. zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury w zakresie powierzonego nadzoru.

Pod bezpośrednim nadzorem I Zastępcy Prezydenta pozostają następujące komórki organizacyjne Urzędu, jednostki organizacyjne Gminy oraz instytucja kultury:

 1. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia;
 2. Centrum Kultury;
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji;
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
 5. Miejskie Centrum Edukacji;
 6. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 im. Feliksa Michalskiego;
 7. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2;
 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3;
 9. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstaców Śląskich;
 10. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Karola Miarki;
 11. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7;
 12. Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej;
 13. Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Jana Brzechwy;
 14. Miejskie Przedszkole Nr 7;
 15. Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka;
 16. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 13;
 17. Miejski Żłobek;
 18. Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, leżących w kompetencjach władz gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (I piętro, pokój 103).

Kontakt


Wojciech KołodziejWojciech Kołodziej

Tryb wyboru:

Zastępcy Prezydenta są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Knurów w ramach stosunku pracy na podstawie powołania. Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Prezydent w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców i określa ich liczbę.

Powołany na stanowisko II Zastępcy Prezydenta Miasta Knurów Zarządzeniem Nr 191/OR/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 14 maja 2024 roku.

Przedmiot działalności i kompetencje:

Do zadań i kompetencji II Zastępcy Prezydenta należy:

 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta;
 2. nadzór nad powierzonymi:
  1. komórkami organizacyjnymi Urzędu,
  2. jednostkami organizacyjnymi Gminy,
  3. samorządowym zakładem budżetowym;
 3. zatwierdzanie zakresów czynności kierowników komórek organizacyjnych Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i samorządowego zakładu budżetowego w zakresie powierzonego nadzoru.

Pod bezpośrednim nadzorem II Zastępcy Prezydenta pozostają następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz samorządowy zakład budżetowy:

 1. Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska;
 2. Wydział Geodezji, Gospodarki NIeruchomościami i Rolnictwa;
 3. Wydział Zamówień Publicznych;
 4. Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych;
 5. Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych;
 6. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji.

 

Zastępca Prezydenta Miasta Knurów przyjmuje mieszkańców w indywidualnych sprawach, leżących w kompetencjach władz gminy w każdy poniedziałek w godz. od 14.00 do 16.00. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ogana 5 (I piętro, pokój 103).

Kontakt

 

do góry