• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie

Informacje o Knurowie

Po wdrożeniu reformy administracyjnej, tj. od 1 stycznia 1999 roku, gmina miejska Knurów weszła w skład województwa śląskiego oraz Powiatu Gliwickiego, stanowiąc największą jednostkę w powiecie. Powierzchnia Gminy Knurów wynosi 33,95 kilometrów kwadratowych, co stanowi 5,16% powierzchni powiatu gliwickiego i 0,27% powierzchni województwa śląskiego. Liczba mieszkańców na dzień 1 stycznia 2020 roku wyniosła 36 336 osób.Granice Miasta Knurów z zaznaczeniem najważniejszych dróg

Łączna długość granic okalających Knurów wynosi około 37,5 kilometrów, miasto graniczy z pięcioma gminami:

 • miastem na prawach powiatu Gliwice - od północy,
 • gminą wiejską Gierałtowice - od wschodu,
 • gminą wiejską Ornontowice - od wschodu,
 • gminą miejsko - wiejską Czerwionka - Leszczyny - od południowego - wschodu,
 • gminą wiejską Pilchowice - od zachodu.

Położenie miasta w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie: bliskie sąsiedztwo Gliwic (9 km) oraz Rybnika (20 km) - dużych ośrodków przemysłowo-usługowych z bogatym zapleczem naukowym i technicznym, a także niewielka odległość od Katowic (35 km) - stolicy województwa, jak również od przejścia granicznego z Republiką Czeską w Chałupkach (48 km). Knurów leży niedaleko węzła autostradowego Gliwice Sośnica łączącego autostradę A4 relacji Zgorzelec - Korczowa z autostradą A1 relacji Gdańsk - Gorzyce). Ponadto w obrębie miasta usytuowany jest węzeł autostrady A1 o nazwie Knurów.

logo Metropolii GZMW wymiarze społeczno-gospodarczym, ważną datą dla Knurowa jest 29 czerwca 2017 roku, kiedy to wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w skład której wszedł Knurów wraz z 40 gminami i miastami województwa śląskiego. Metropolia od 1 stycznia 2018 rozpoczęła realizację ustawowych zadań, do których należy:

 • transport publiczny
 • rozwój społeczno-gospodarczy
 • kształtowanie ładu przestrzennego
 • promocja

Link do strony www Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

do góry