• język migowy
  • BIP
  • EU

Nagrody i wyróżnienia

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane przez Gminę Knurów to:

  • Laury Knurowa
  • Wyróżnienia w konkursie Knurów- dobre przykłady
  • Nagrody Prezydenta dla sportowców i animatorów kultury za wybitne osiągnięcia

Nagrody i wyróżnienia miejskie mają charakter otwarty i przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez uprawnione osoby i podmioty zawierających kandydatury osób fizycznych i instytucji proponowanych do uhonorowania.

Na podstawie odpowiednich regulaminów,przyjętych uchwałami Rady Miasta Knurów bądź zarządzeniami Prezydenta Miasta, specjalne komisje konkursowe (bądź w przypadku Laurów Knurowa radni Rady Miasta) dokonują wyboru, a wyniki podawane są do publicznej wiadomości. Wręczenie statuetek i nagród odbywa się najczęściej podczas ceremonii towarzyszących najważniejszym wydarzeniom w mieście jak Dni Knurowa, czy też Gala Sportu i Kultury.  

do góry