• język migowy
 • BIP
 • EU

Laur Knurowa

Statuetka Lauru KnurowaNagroda Laur Knurowa ustanowiona została w 1995 roku i stanowi najwyższe wyróżnienie miasta. Laur Knurowa przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.), w kategorii osób fizycznych oraz w kategorii instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.

Wyboru laureatów do nagrody Laur Knurowa, w każdej kategorii spośród rekomendowanych przez zespół złożony z Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących oraz Przewodniczących Komisji Stałych, dokonuje Rada w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Nadanie nagrody ,Laur Knurowa  następuje poprzez przyjęcie przez Radę Miasta Knurów stosownej uchwały.

Kandydaci do „Lauru Knurowa” zgłaszani są na podstawie wniosku złożonego do Biura Obsługi Rady Miasta przez:

 • Prezydenta Miasta,
 • komisje stałe Rady,
 • organizacje posiadające osobowość prawną,
 • związki, zrzeszenia,
 • grupę co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców z terenu miasta Knurowa.

Wnioski można składać od 1 stycznia do dnia 31 marca każdego roku

Wniosek o przyznanie „Lauru” powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszanej do nagrody,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedzibę firmy,
 • uzasadnienie wniosku, określenia za co należy się „Laur Knurowa”,
 • dane zgłaszającego: imiona i nazwiska lub nazwa organizacji, związku, zrzeszenia, itp., adresy,
 • pisemną zgodę kandydata do nagrody „Laur Knurowa”.
Kategoria: Laur Knurowa [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-05-15 Wykaz laureatów nagrody Laur Knurowa
ilość pobrań: 69
Wykaz laureatów nagrody Laur Knurowa 161.83KB zobacz
doc 2020-09-23 wniosek o przyznanie nagrody LAUR KNUROWA.doc
ilość pobrań: 160
wniosek o przyznanie nagrody LAUR KNUROWA.doc 30KB -
pdf 2020-09-23 Regulamin nagrody Laur Knurowa.pdf
ilość pobrań: 667
Regulamin nagrody Laur Knurowa.pdf 16.61KB zobacz
pdf 2020-09-23 Klauzula informacyjna RODO.pdf
ilość pobrań: 587
Klauzula informacyjna RODO.pdf 58.18KB zobacz
doc 2020-09-23 Link do oficjalnego komunikatu
ilość pobrań: 158
Link do oficjalnego komunikatu 40.5KB -

 

 

 

do góry