• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Poradnik Interesanta

Poradnik Interesanta

Ogólne zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miasta Knurów 

Urząd Miasta Knurów czynny jest w następujących godzinach:

 • poniedziałek: 7.30 - 15.30
 • wtorek: 7.30 - 15.30
 • środa: 7.30 - 17.30
 • czwartek: 7.30 - 15.30
 • piątek: 7.30 - 13.30

Kasa Urzędu Miasta Knurów czynna jest w następujących godzinach::

 • poniedziałek: 7.45 - 15.30
 • wtorek: 7.45 - 15.30
 • środa: 7.45 - 17.30
 • czwartek: 7.45 - 15.30
 • piątek: 7.45 - 13.30

Większość podstawowych spraw z zakresu ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej można załatwić w Biurze Obsługi Interesanta, które znajduje się na parterze w budynku głównym Urzędu Miasta Knurów przy ulicy dr Floriana Ogana 5 w Knurowie.. Biuro pełni także funkcję biura podawczego Urzędu Miasta.

Pozostałe sprawy załatwiane są przez poszczególne komórki organizacyjne i osoby na samodzielnych stanowiskach zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Knurów dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw. Ogólny rejestr wpływów i przesyłek poleconych wysyłanych przez Urząd prowadzi Wydział Organizacyjny i Kadr. Rejestr wpływów specjalnych prowadzony jest przez kancelarię tajną.

W Urzędzie Miasta obowiązuje system kancelaryjny, oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych regulują postanowienia instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy.

Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli z zakresu administracji publicznej ponoszą - zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków - pracownicy bezpośrednio prowadzący sprawy.

Załatwianie spraw przez internet

Zachęcamy do uzyskania swojego własnego podpisu elektronicznego w formie profilu zaufanego na platformie ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), co pozwala załatwiać sprawy w Urzędzie przez internet.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Aby uzyskać profil zaufany ePUAP należy:
 • wejść na stronę internetową  portalu ePUAP
 • założyć konto użytkownika na portalu ePUAP.
 • w systemie ePUAP wypełnić i złóżyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP
 • w celu uwierzytelnienia profilu zgłosić się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.

Ważne! Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil zaufany ePUAP.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane w okolicy Knurowa:

 1. ZUS Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18
 2. Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2
 3. Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286
 4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 15
 5. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2
 6. Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
 7. ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 2
 8. Urząd Skarbowy w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3
 9. ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2

Wykaz  wszystkich punktów, w których można potwierdzić profil zaufany znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w portalu poświęconym profilowi zaufanemu.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Knurów na platformie ePUAP
skrytka Gmina Knurów
adres /969-15-97-553/skrytka
do góry