• język migowy
  • BIP
  • EU

Dane adresowe

Dane ogólne

URZĄD MIASTA KNURÓW
ulica  dr. Floriana Ogana 5
44-190 Knurów
powiat gliwicki
woj. śląskie
tel: +48 (32) 339-22-66
fax: +48 (32)235-15-21
e-mail: um@knurow.pl

Dyżury Prezydenta Miasta i jego zastępców

Osoby, które chcą osobiście spotkać się z Prezydentem Miasta lub Zastępcami Prezydenta Miasta proszone są o zgłaszanie się w każdy poniedziałek w godzinach od 14 do 16.00 w budynku Urzędu Miasta Knurów, ulicy dr. Floriana Ogana 5, I piętro, pokój nr 103, tel.+48 (32) 235-21-21, +48 (32) 339-22-06.

Dane kontaktowe wydziałów i referatów w budynku głównym przy ulicy dr Floriana Ogana 5

Główna siedziba Urzędu Miasta Knurów, gdzie swoje biuro ma Prezydent Miasta, jego zastępcy, Sekretarz Miasta  i Skarbnik Miasta oraz Biuro Podawcze (Kancelaria). Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące wydziały:

Dane kontaktowe
Komórka organizacyjna Referat Numer telefonu
Wydział Organizacyjny i Kadr   (32) 339-22-46, (32) 339-22-65
  Referat Kadr (32) 339-22-61, (32) 441-97-12
Wydział Budżetowy i Planowania   (32) 339-23-02, (32) 339-22-98, (32) 339-22-51
Wydział Finansów   (32) 339-22-85,(32) 339-22-88,(32) 339-22-91, (32) 441-97-17
Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska   (32) 339-22-12, (32) 339-22-15, fax (32) 339-22-16
  Referat ds Ochrony Środowiska (32) 339-22-99
  Referat ds Odpadów Komunalnych (32) 339-22-14, (32) 339-22-45
Wydział Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych   (32) 339-22-09, (32) 339-22-11 (32) 339-22-10, (32) 339-22-64, fax (32) 339-22-10
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa   (32) 339-22-28, (32) 339-22-24, (32) 339-22-26, (32) 339-22-08, (32) 339-22-07, (32) 339-22-23
Wydział Świadczeń Socjalnych i Działalności Gospodarczej   (32) 339-22-70, (32) 339-22-68, (32) 339-22-72, (32) 339-23-13)
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego   (32) 339-22-74, (32) 339-22-77
  Referat Obsługi Ludności (32) 339-22-8, (32) 339-22-79 (32) 339-22-76, (32) 339-22-78, (32) 339-22-47
  Referat Zarządzania Kryzysowego (32) 339-23-04, (32) 339-23-05
Wydział Zamówień Publicznych   (32) 339-23-08, (32) 339-23-10, (32) 339-23-06
Urząd Stanu Cywilnego   (32) 339-22-48, (32) 339-22-49, (32) 339-22-50. (32) 441-97-11
Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej   (32) 339-22-73, (32) 441-97-14
Biuro Informatyków   (32) 339-22-40, (32) 339-22-95
Wydział ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   (32) 339-22-93, (32) 441-97-20 (32) 339-22-84, (32) 339-22-52
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością   (32) 339-22-57
Pełnomocnik ds. Wyborów   (32) 339-22-57 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych   (32) 339-22-76
Pełnomocnik ds. Inwentaryzacji   (32) 339-22-72
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Informacji   (32) 441-97-26
Inspektor Ochrony Danych   (32) 339-22-94

Dane kontaktowe wydziałów i referatów w Ratuszu miejskim przy ulicy Niepodległości 7

Historyczna siedziba, w której usytuowana jest Sala Ślubów oraz Sala sesyjna Rady Miasta Knurów. Ponadto w budynku tym mieszczą się następujące wydziały:

Dane kontaktowe
Komórka organizacyjna Referat Numer telefonu
Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych   (32) 339-22-19, (32) 339-22-18,(32) 339-22-20
   Referat Lokalowy (32) 339-22-31, (32) 339-22-32
 Biuro Obsługi Rady Miasta   (32) 339-22-58,  (32) 339-22-67
 Radca Prawny   (32) 339-22-82, (32) 339-22-83

Dane kontaktowe komórek organizacyjnych w budynku bocznym przy ulicy Niepodległości 5

Komórka organizacyjna Referat Numer telefonu
Dane kontaktowe
Straż Miejska   (32) 339-22-37, (32) 330-15-59(32) 339-22-34, 986 - bezpłatny z terenu Knurowa
Inspektor ds. BHP   (32) 339-22-25

Dane kontaktowe biura Pełnomocnika do spraw Profilaktyki i Promocji Zdrowia w budynku MOPS Knurów przy ulicy ks Alojzego Koziełka 2

Dane kontaktowe
Komórka organizacyjna Referat Numer telefonu
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia   (32) 339-23-12

 

do góry