• język migowy
  • BIP
  • EU

Spis procedur

Wykaz usług świadczonych w Urzędzie Miasta Knurów

W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez Urząd Miasta w Knurowie, opracowano i wdrożono Karty oraz formularze informacyjne usług najczęściej wykonywanych w Urzędzie. Wększość Kart  i formularzy zaopatrzono we wzory druków i wniosków, a także w nazwę sprawy, odnośnik do podstawy prawnej, wymagane dokumenty, informację o wysokościach opłat (o ile są wymagalne), miejscu złożenia wniosku, terminie załatwienia sprawy, trybie odwoławczym oraz wskazanie osób właściwych do załatwienia spawy lub krótki opis sposobu załatwienia.

Poszczególne Karty Informacyjne dostępne są w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku głównego Urzędu Miasta Knurów przy ulicy dr. Floriana Ogana 5.

Natomiast Karty i formularze informacyjne wraz z załącznikami dostępne sa także w wersji elektronicznej bezpośrednio na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów w zakładce Jak załatwić sprawę w Urzędzie?.

Aby ułatwić Państwu znajdowanie odpowiednich usług, zostały one pogrupowane tematycznie, ze względu na przedmiot spraw, objętych poszczególnymi Kartami bądź formularzami Informacyjnymi.

do góry