• język migowy
 • BIP
 • EU

Pomoc prawna

Zgodnie z zapisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, za wdrożenie i realizację systemu pomocy prawnej odpowiadają na terenie całego kraju starostwa powiatowe, które we współpracy z poszczególnymi gminami wyznaczają punkty udzielania nieodpłatnych porad prawnych.

Wyznaczone punkty, poza pomocą prawną i poradnictwem obywatelskim udzielają także wsparcia w prowadzeniu mediacji.

W związku z zagrożeniem COVID-19 porady w punktach pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego nie są udzielane osobiście. Z ich pomocy można korzystać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo.

Aby skorzystać z nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy:

 • skontaktować się telefonicznie ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach pod numerem telefonu 32 338 37 29 w celu umówienia porady,
 • umówić poradę poprzez witrynę publiczną poświęconą NPP i NPO https://np.ms.gov.pl
 • przesłać na adres mailowy zdjęcie lub skan formularza - zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Poniżej formularz - zamówienie porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Po przekazaniu zamówienia porady proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu.

W przypadku osób nieposiadających dostępu do internetu (osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne) wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem można złożyć ustnie przez telefon (numer telefonu 32 338 37 29).

Kto może skorzystać?

Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.

Z nieodpłatnych porady prawnych, osoba uprawniona której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Podczas udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie przebywają wyłącznie: osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, osoba uprawniona, a także osoby, na których obecność osoba uprawniona wyraziła zgodę.

Mediacja to „dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana, niezależna bezstronna osoba, za zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem”.

Nieodpłatna mediacja dotyczy takiego zakresu jak:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających - adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji - adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej - adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.
 4. przeprowadzenie mediacji - Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem - adwokaci /radcowie prawni / doradcy obywatelscy w punkcie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE BĘDĄ OBEJMOWAŁY:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej,
 • podniesienie świadomości osoby uprawnionej o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu.

W razie potrzeby, sporządzany będzie wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomagana jego realizacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

 

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: NEWS
pdf 2021-01-14 lista punktów nieodpłatnego poradnictwa 2021.pdf
ilość pobrań: 969
lista punktów nieodpłatnego poradnictwa 2021.pdf 283.18KB zobacz
docx 2021-01-14 Formularz_-_zamowienie_porady_na_odleglosc.docx
ilość pobrań: 275
Formularz_-_zamowienie_porady_na_odleglosc.docx 48.31KB -
pdf 2021-01-14 Formularz_-_zamowienie_porady_na_odleglosc-2.pdf
ilość pobrań: 688
Formularz_-_zamowienie_porady_na_odleglosc-2.pdf 272.35KB zobacz
do góry