• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Poradnik Interesanta/Załóż profil zaufany

Załóż profil zaufany

Zachęcamy do uzyskania swojego własnego podpisu elektronicznego w formie profilu zaufanego na platformie ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej), co pozwala załatwiać sprawy w Urzędzie przez internet.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie zawierające zestaw danych takich jak imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie.

 

Dlaczego warto założyć profil zaufany

Każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna i może załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu .Dzięki profilowi zaufanemu można więc korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzyskasz odpisy aktów stanu cywilnego, zgłosisz urodzenie dziecka, złożysz odwołanie od decyzji administracyjnej,
 • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) - na przykład możesz tu umówić się na wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzić informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS,
 • Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) - na przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić działalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.
Kto może założyć profil

Każdy, kto ma numer PESEL, oraz ma pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13 roku życia nie mogą mieć profilu zaufanego.

Aby uzyskać profil zaufany ePUAP należy:
 • wejść na stronę internetową  portalu ePUAP
 • założyć konto użytkownika na portalu ePUAP.
 • w systemie ePUAP wypełnić i złóżyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP
 • w celu uwierzytelnienia profilu zgłosić się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.

Ważne! Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil zaufany ePUAP.

Profil zaufany można także założyć za pomocą internetowego konta bankowego, a  także potwierdzić na pomocą konta w systemie Envelo Poczty Polskiej.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane w okolicy Knurowa:

 • ZUS Oddz. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18
 • Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2
 • Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 15
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2
 • Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
 • ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 2
 • Urząd Skarbowy w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3
 • ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2

Wykaz  wszystkich punktów, w których można potwierdzić profil zaufany znajduje się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w portalu poświęconym profilowi zaufanemu.

do góry