• język migowy
 • BIP
 • EU

Wykaz kont bankowych

Rachunki bankowe Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów

Obsługa bankowa Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów prowadzona jest przez:GETIN NOBLE BANK S.A.
z siedzibą: ul. Domaniewska 39 b, Warszawa

Rachunek bieżący Gminy Knurów z siedzibą: 44 - 190 Knurów, ulica. dr. Floriana Ogana 5

Numer rachunku: 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001
Numer SWIFT: GBGCPLPK
Numer IBAN: PL 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001

Rachunek Gminy Knurów dla: subwencji, dotacji na zadania własne, zlecone, wynikające z umów i porozumień, udziałów w podatkach od osób fizycznych, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy

Numer rachunku: 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001

Rachunek Urzędu Miasta Knurów dla wpłat z tytułu podatków lokalnych i opłat

Numer rachunku:07 1560 1081 2121 0517 3581 0019

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku rolnego, leśnego,
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty eksploatacyjnej.

Rachunek Urzędu Miasta Knurów dla wpłat z tytułu udostępnienia danych osobowych i opłat za wydanie duplikatów karty Dużej Rodziny

Numer rachunku:77 1560 1081 2121 0517 3581 0020

Rachunek Urzędu Miasta Knurów dla pozostałych opłat

Numer rachunku:78 1560 1081 2121 0517 3581 0002

na rachunek winny być przekazywane środki z tytułu:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wieczystego użytkowania, najmu, dzierżawy,
 • trwałego zarządu,
 • zakupu od gminy (gruntów, nieruchomości),
 • opłaty produktowej,
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • za zajęcie pasa drogowego,
 • mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską,
 • kwoty zasądzonej na rzecz Gminy Knurów tytułem zryczałtowanych wydatków,
 • opłaty za emblematy, licencje taxi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

do góry