• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Poradnik Interesanta/Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Knurów

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Knurów uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka Podawcza - ePUAP

Korzystanie z usług Urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl poprzez zakładkę Zarejestruj się.

Po założeniu skrzynki kontaktowej, zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji znajduje się w dziale POMOC na platformie ePUAP.

Informacje jak założyć profil zaufany znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane w okolicy Knurowa:

 1. ZUS Oddz. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18,
 2. Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2,
 3. Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286,
 4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 15,
 5. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2,
 6. Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
 7. ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach, ul. Pszczyńska 44a,
 8. Urząd Skarbowy w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3,
 9. ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2.

 

 

do góry