• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Poradnik Interesanta/Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Knurów

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego złożenie podania (żądania,wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Knurów uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze na platformach SEKAP i ePUAP:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - SEKAP

Elektroniczna skrzynka Podawcza - ePUAP

Korzystanie z usług Urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej.

1. Na platformie SEKAP (www.sekap.pl) poprzez zakładkę Zarejestruj się.

Po założeniu skrzynki kontaktowej, zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem CC SEKAP.

2. Na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) poprzez zakładkę Zarejestruj się.

Po założeniu skrzynki kontaktowej, zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Więcej informacji znajduje się w dziale POMOC na platformie PeUP - SEKAP oraz POMOC na platformie ePUAP.

Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane w okolicy Knurowa:

 • ZUS Oddz. w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 18
 • Urząd Skarbowy w Zabrzu, ul. Bytomska 2
 • Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Wolności 286
 • Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Góry Chełmskiej 15
 • Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, ul. Młodego Hutnika 2
 • Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
 • ZUS Biuro Terenowe w Gliwicach, ul. Jana Pawła II 2
 • Urząd Skarbowy w Rybniku, pl. Armii Krajowej 3
 • ZUS Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2

Akceptowane Formaty:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Urząd Miasta Knurów akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego

Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

do góry