• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Urząd Miasta/Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Od dnia 01.03.2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez stronę internetową https://miniportal.uzp.gov.pl, za wyjątkiem postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, prowadzonych na podstawie art. 214 ust. 1 PZP, które zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej w Zakładce Zamówienia publiczne.

grafika przekierowująca do strony miniportal

Informacje archiwalne o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są pod adresem
https://www.knurow.pl/miasto/zamowienia_publiczne_archiwum.html

Znaleziono wiadomości: 10.

do góry