• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 52.

 • Ogłoszenie 2021-05-12

  Ogłoszenie

  Urząd Miasta Knurów przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (placówki handlowe), że 31 maja 2021 r. upływa termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 30.04.2021r. 2021-04-30

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 30.04.2021r.

  dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”

 • Ogłoszenie 2021-04-27

  Ogłoszenie

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie zawiadamia że w dniu 28.04.2021 r. wystąpią braki wody w wybranych lokalizacjach przy ul. Szpitalnej.

 • Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.9.2019 z dnia 23.04.2021r. 2021-04-26

  Obwieszczenia Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.9.2019 z dnia 23.04.2021r.

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego (ujęcia U-1) do przerzutu wód z rzeki Bierawki w km 38+740, do zalewiska W-11”

 • Ogłoszenie 2021-04-19

  Ogłoszenie

  Miejski Centrum Edukacji w Knurowie rozpoczęło proces rekrutacyjny w ramach konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora: Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie.

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 127.BWP.2021 z dnia 12.04.2021r. 2021-04-13

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów Nr 127.BWP.2021 z dnia 12.04.2021r.

  Konkurs ofert Nr 3 na realizację zadań publicznych w 2021 roku na terenie Gminy Knurów

 • Informacja Urzędu Miasta Knurów 2021-04-12

  Informacja Urzędu Miasta Knurów

  w sprawie wyłożenia do konsultacji projektu Regulaminu naboru wniosków dla projektu grantowego pn.: „Czyste Powietrze- wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów”.

 • Ogłoszenie 2021-04-12

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Knurów informuje, że w dniu 20.05.2021 r. w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 w sali sesyjnej (I piętro) przeprowadzone zostaną pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż niżej wymienionych lokali użytkowych - pomieszczeń gospodarczych wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 06.04.2021r. 2021-04-07

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 06.04.2021r.

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami/tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”

 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru GZM 2021-04-07

  Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru GZM

  Uprzejmie informujemy, że Uchwałą nr XXXIII/262/2021 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17 marca 2021 roku, uchwalony został „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, tj. pełnienia funkcji organizatora

do góry