• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 139.

 • STOPIEŃ ALARMOWY (CHARLIE - CRP) NA TERENIE GMINY KNURÓW 2022-07-01

  STOPIEŃ ALARMOWY (CHARLIE - CRP) NA TERENIE GMINY KNURÓW

  Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz.583 i 655) wprowadził Zarządzeniem nr 192 trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 23.59.

 • STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO) NA TERENIE GMINY KNURÓW 2022-07-01

  STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO) NA TERENIE GMINY KNURÓW

  Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz.583 i 655) wprowadził Zarządzeniem nr 193 drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 31 lipca 2022 r. do godz. 23.59.

 • Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 28.06.2022 r. 2022-07-01

  Obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 28.06.2022 r.

  o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”

 • Minął termin... Co teraz? 2022-06-23

  Minął termin... Co teraz?

  Urząd Miasta Knurów informuje, że 31.03.2022 r. upłynął termin wnoszenia opłat z tytułu: - użytkowania wieczystego gruntu; - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2022 z dnia 22.06.2022 r. 2022-06-22

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2022 z dnia 22.06.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie”

 • Komunikat KRUS 2022-06-21

  Komunikat KRUS

  Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, iż została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2022 r.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022  z dnia 15.06.2022 r. 2022-06-17

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022  z dnia 15.06.2022 r.

  dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.7.2021 z dnia 15.06.2022 r. (Art. 73 ust. 3 OOŚ) 2022-06-17

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.7.2021 z dnia 15.06.2022 r. (Art. 73 ust. 3 OOŚ)

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu do zbierania i wstępnego przetwarzania odpadów wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą przy ul. Przemysłowej 5, na działkach nr 2193, 2180/19 obr. 0001 Knurów”.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.7.2021 z dnia 15.06.2022 r. (art. 85 ust. 3 OOŚ) 2022-06-17

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.7.2021 z dnia 15.06.2022 r. (art. 85 ust. 3 OOŚ)

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na „Budowie składu do zbierania i wstępnego przetwarzania odpadów wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą przy ul. Przemysłowej 5, na działkach nr 2193, 2180/19 obr. 0001 Knurów”.

 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr ZKO.6220.10.2020 z 01.06.2022 r. 2022-06-10

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr ZKO.6220.10.2020 z 01.06.2022 r.

  dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”

do góry