• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 153.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 16.09.2022 r. 2022-09-19

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 16.09.2022 r.

  dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)”

 • Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Śląskiego z dnia 12 września 2022 r. 2022-09-13

  Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Śląskiego z dnia 12 września 2022 r.

  w sprawie zmiany rozporządzenia porządkowego Wojewody Śląskiego z dnia 6 września 2022 r. dot. wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 z dnia 08.09.2022 r. 2022-09-09

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 z dnia 08.09.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie”

 • Utrudnienia w dostawie wody 2022-08-30

  Utrudnienia w dostawie wody

  W nocy z dnia 1 na 2 września 2022 r., w godz. od 23:00 do 1:00 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach będzie przeprowadzało prace na sieci magistralnej zasilającej rejon Knurowa. W związku z powyższym wystąpią braki wody w nw. rejonach: ul. Dworcowa (od ul. Wagowej do ul. Granicznej), Farskie Pola, gm. Gierałtowice.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2022 z dnia 24.08.2022 r. 2022-08-25

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.5.2022 z dnia 24.08.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów planowanego do realizacji w Knurowie na działkach o nr ewid.: 3571/7, 3571/4, 2180/44 (obręb ewidencyjny: 0001, Knurów) oraz 28/6 (obręb ewidencyjny: 0002, Szczygłowice).

 • Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie 2022-08-15

  Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie

  Prezydent Miasta Knurów przedstawia ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach 5 edycji Budżetu Obywatelskiego.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. 2022-08-05

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.4.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.

  o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie” w wyznaczonym ustawowo terminie.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. 2022-08-05

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.

  o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice w wyznaczonym ustawowo terminie.

 • Zawiadomienie Nr SR.6251.3.2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25.07.2022 r. 2022-07-28

  Zawiadomienie Nr SR.6251.3.2021 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25.07.2022 r.

  o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie nałożenia na spółkę S.C. Finist sp. z o.o. sp. k. z siedzibą: ul. Rubinowa 2A, 44-121 Gliwice, obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia spowodowanego działalnością tej spółki

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.31.2017 z dnia 28 lipca 2022 r. 2022-07-28

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.31.2017 z dnia 28 lipca 2022 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap II projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap IV

do góry