• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 64.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 13.07.2021 r. 2021-07-13

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 13.07.2021 r.

  dotyczące przedsięwzięcia pod nazwa: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/ SG/ 00072037/ Gierałtowice/ Beksza/ Konopnickiej/ Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych/ Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6720.1.1.2021 z dnia 08.07.2021 r. 2021-07-08

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6720.1.1.2021 z dnia 08.07.2021 r.

  o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.2.2021 z dnia 01.07.2021 r. 2021-07-01

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.2.2021 z dnia 01.07.2021 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka - ETAP II przyjętego uchwałą Nr XLVI/614/18 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018 r.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 25.06.2021 r. 2021-06-28

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 25.06.2021 r.

  w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/ Gierałtowice / Beksza / Konopnickiej / Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych / Przebudowa” w Gierałtowicach

 • Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) - spotkanie informacyjne 2021-06-21

  Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) - spotkanie informacyjne

  Informujemy, że w środę 23 czerwca 2021 roku, w sali sesyjnej w Knurowie (budynek Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, 1 piętro) w godz. 16.00-17:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Uzupełniający nabór na rachmistrza 2021-06-17

  Uzupełniający nabór na rachmistrza

  Dnia 16.06.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.) - zwanym dalej NSP 2021 Adam Rams - Gminny Komisarz Spisowy w Knurowie ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 09.06.2021 r. 2021-06-10

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 09.06.2021 r.

  dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/ Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” w Gierałtowicach

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.8.2020 z dnia 02.06.2021 r. - Art. 74 ust 3 OOŚ 2021-06-04

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.8.2020 z dnia 02.06.2021 r. - Art. 74 ust 3 OOŚ

  dotyczące przedsięwzięcia Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami / tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 02.06.2021 r. - Art. 85 ust. 3 OOŚ 2021-06-04

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.8.2020 z dnia 02.06.2021 r. - Art. 85 ust. 3 OOŚ

  dotyczące przedsięwzięcia Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompowniami / tłoczniami ścieków oraz ich niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Kozłowie-projekt”

 • Zarządzenie Nr 168/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów 2021-05-27

  Zarządzenie Nr 168/BWP/2021 Prezydenta Miasta Knurów

  w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Knurów za rok 2020

do góry