• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 191.

 • Wybory do izb rolniczych 2023-05-23

  Wybory do izb rolniczych

  Śląska Izba Rolnicza poinformowała, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.3.1.2023 z dnia 11.05.2023 r. 2023-05-11

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.3.1.2023 z dnia 11.05.2023 r.

  o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” - Etap I

 • Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym 2023-04-03

  Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

  w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów w przedmiocie projektów uchwał Rady Miasta Knurów.

 • Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym 2023-03-28

  Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

  w sprawie konsultacji w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Knurów.

 • Ogłoszenie 2023-03-06

  Ogłoszenie

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 116/MCE/2023 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie, dziś rozpoczął się proces rekrutacji do czterech placówek.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.02.2023 r. 2023-02-23

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 23.02.2023 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Gen. Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ulicy Szpitalnej do granicy podziału administracyjnego pomiędzy Gminami

 • Informacja o konkursie dotacyjnym 2023-02-17

  Informacja o konkursie dotacyjnym

  Fundacja Batorego do 28 lutego 2023 roku przyjmuje wnioski organizacji pozarządowych planujących realizację działań integracyjnych osób z Ukrainy w społecznościach lokalnych.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr WOOS.420.120.2018.MK2.66 z dnia 24.01.2023 r. 2023-01-30

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr WOOS.420.120.2018.MK2.66 z dnia 24.01.2023 r.

  dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Sośnica"

 • Konsultacje z organizacjami pozarządowymi 2023-01-27

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  W dniu 02 lutego 2023 roku o godz. 14.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ulicy Niepodległości7 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6720.1.11.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. 2023-01-26

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6720.1.11.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

do góry