• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 93.

 • Ogłoszenie 2022-01-24

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Knurów ogłasza Konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Knurów świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1881)

 • Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych 2022-01-20

  Kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

  119 000 złotych przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej oraz działalności kulturalnej i hobbystycznej.

 • Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi 2022-01-17

  Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

  Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi

 • Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca sprzedaż napojów alkoholowych 2022-01-17

  Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca sprzedaż napojów alkoholowych

  Urząd Miasta Knurów informuje, że 31 stycznia 2022 r. upływa termin: złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2021 oraz uiszczenia I raty opłaty (lub całości opłaty) za korzystanie w roku 2022 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca wniosków o wypłatę dodatku energetycznego 2022-01-17

  Informacja Urzędu Miasta Knurów dotycząca wniosków o wypłatę dodatku energetycznego

  Urząd Miasta Knurów informuje, że stosownie do art. 15 ustawy z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 13.01.2022 r. 2022-01-14

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 13.01.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów złomowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22E, na działkach o numerach ewidencyjnych 2178, 2179, 2180/13 oraz części działek 2180/27 i 2176/5”

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2021r. 2021-12-21

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2021r.

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17.12.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie składu do zbierania i wstępnego przetwarzania odpadów wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą przy ul. Przemysłowej 5, na działkach o nr 2193, 2180/19 obr. 0001 Knurów.

 • Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji 2021-12-17

  Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji

  projektu Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 15.12.2021 r. 2021-12-17

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 15.12.2021 r.

  dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów złomowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22E, na działkach o numerach ewidencyjnych 2178, 2179, 2180/13 oraz części działek 2180/27 i 2176/5”

 • Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) - spotkanie informacyjne 2021-12-13

  Program priorytetowy „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) - spotkanie informacyjne

  Informujemy, że w środę 15 grudnia 2021 roku, w sali sesyjnej w Knurowie (budynek Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, 1 piętro) o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

do góry