• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 71.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2021 z dnia 21.09.2021 r. Art. 85 OOŚ 2021-09-21

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2021 z dnia 21.09.2021 r. Art. 85 OOŚ

  dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/ Gierałtowice / Beksza / Konopnickiej / Korfantego / Dział Stacji i Sieci Gazowych / Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2021 z dnia 21.09.2021 r. Art. 74 OOŚ 2021-09-21

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2021 z dnia 21.09.2021 r. Art. 74 OOŚ

  dotyczy przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/ Gierałtowice / Beksza / Konopnickiej / Korfantego / Dział Stacji i Sieci Gazowych / Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2021 z dnia 16.09.2021 r. 2021-09-16

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2021 z dnia 16.09.2021 r.

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „budowie Centrum Logistycznego w m. Dębieńsko na działkach o nr ewid. 761/170 (część działki), 3067/176, 703/176 (część działki), 2435/180 (część działki), 1189/187 (część działki), 624/193, 606/200, 625/192, 626/192, 1469/201, 1352/176, 3066/176, 3065/176, 1349/176 (część działki), 3056/225 (część działki), 468/35 (część działki), 487/32 (część działki), 985/47,

 • ogłoszenie 2021-09-07

  ogłoszenie

  Urząd Miasta Knurów informuje, że 30 września 2021 r. upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie w roku 2021  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • Ogłoszenie o terminie konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2021-08-31

  Ogłoszenie o terminie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

  W dniu 7 września 2021 roku o godz. 13.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 odbędą się konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Tematem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych”.

 • Komunikat PWiK sp. z o.o. w Knurowie w sprawie przerwy w dostawie wody 2021-08-23

  Komunikat PWiK sp. z o.o. w Knurowie w sprawie przerwy w dostawie wody

  W dniu 23.08.2021 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w związku z wymianą sieci wodociągowej przy ul. Michalskiego wystąpią braki wody  

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów 2021-08-13

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.08.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa”.

 • Ogłoszenie 2021-07-30

  Ogłoszenie

  Z dniem 19 lipca br., zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 13.07.2021 r. 2021-07-13

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.2.2021 z dnia 13.07.2021 r.

  dotyczące przedsięwzięcia pod nazwa: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/ SG/ 00072037/ Gierałtowice/ Beksza/ Konopnickiej/ Korfantego/ Dział Stacji i Sieci Gazowych/ Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6720.1.1.2021 z dnia 08.07.2021 r. 2021-07-08

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6720.1.1.2021 z dnia 08.07.2021 r.

  o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów

do góry