• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 191.

 • Informacja Urzędu Miasta Knurów 2022-12-29

  Informacja Urzędu Miasta Knurów

  Informacja w sprawie zmienionych godzin pracy Urzędu Miasta w dniu 18 stycznia 2023 roku (środa)

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.420.120.2018.MK2.62 z dnia 15.12.2022 r. 2022-12-27

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach Nr WOOŚ.420.120.2018.MK2.62 z dnia 15.12.2022 r.

  dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „SOŚNICA”.

 • Ogłoszenie 2022-12-20

  Ogłoszenie

  Dotyczy wyboru wykonawcy dla zadania pn.: "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia  2023 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)"

 • Informacja Prezydenta Miasta Gliwice NR SR.6220.1.18.2022 z dnia 12.12.2022 r. 2022-12-15

  Informacja Prezydenta Miasta Gliwice NR SR.6220.1.18.2022 z dnia 12.12.2022 r.

  dotycząca przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych,z garażami podziemnymi, wraz z parkingami, układem dróg wewnętrznych, śmietnikami, placami zabaw, elementami zagospodarowania terenu oraz infrastrukturą techniczną w Gliwicach na działkach ewidencyjnych nr 1488, 1489, 1490, obręb Bojków”.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.36.2017 z dnia 15.12.2022 r. 2022-12-15

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.36.2017 z dnia 15.12.2022 r.

  dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta - Etap III

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów NR UA.6220.1.5.2022 z dnia 07.12.2022 r. 2022-12-08

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów NR UA.6220.1.5.2022 z dnia 07.12.2022 r.

  dotyczące przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów planowanego do realizacji w Knurowie na działkach o nr ewid.: 3571/7, 3571/4, 2180/44 (obręb ewidencyjny: 0001, Knurów) oraz 28/6 (obręb ewidencyjny: 0002, Szczygłowice)

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 30.11.2022 r. 2022-12-01

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 30.11.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice

 • Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym 2022-11-29

  Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

  w sprawie przeprowadzenia w dniu 5 grudnia 2022 roku o godz. 14.30 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Knurów.

 • Ogłoszenie 2022-11-17

  Ogłoszenie

  Gmina Knurów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki

 • Trening sprawności syren alarmowych 2022-11-16

  Trening sprawności syren alarmowych

  W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu na danym terenie.Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.

do góry