• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 123.

 • Informacja dotycząca decyzji podatkowych 2022-03-04

  Informacja dotycząca decyzji podatkowych

  Urząd Miasta Knurów informuje, iż w związku z opóźnieniami w doręczaniu decyzji podatkowych do podatników, dla osób które otrzymają decyzje w miesiącu marcu br., termin płatności I raty wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku. Jednocześnie zachęcamy aby wpłat podatków dokonywać na rachunki bankowe wskazane w otrzymanych decyzjach

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2021 z dnia 22.02.2022 r. 2022-02-24

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.5.2021 z dnia 22.02.2022 r.

  dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zabudowa przenośników taśmowych umożliwiających transport produktów z Zakładu Przeróbczego KWK Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów na zwał w rejonie „NS” (nowe składowisko) oraz ze składowiska „NS” w kierunku punktu załadunkowego na torze 217”

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.7.2021 z dnia 11.02.2022 r. 2022-02-14

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.7.2021 z dnia 11.02.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: Budowie składu do zbierania i wstępnego przetwarzania odpadów wraz z budynkiem socjalno-biurowym i infrastrukturą przy ul. Przemysłowej 5, na działkach nr 2193, 2180/19 obr. 0001 Knurów

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 11.02.2022 r. - ART.74 OOŚ 2022-02-14

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 11.02.2022 r. - ART.74 OOŚ

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów złomowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22E, na działkach o numerach ewidencyjnych 2178, 2179, 2180/13 oraz części działek 2180/27 i 2176/5”

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 11.02.2022 r. - Art. 85 OOŚ 2022-02-14

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.6.2021 z dnia 11.02.2022 r. - Art. 85 OOŚ

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu  punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne oraz przetwarzania odpadów złomowych w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22E, na działkach o numerach ewidencyjnych 2178, 2179, 2180/13 oraz części działek 2180/27 i 2176/5”

 • Ogłoszenie 2022-02-10

  Ogłoszenie

  o rozstrzygnięciu Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Knurów

 • Obwieszczenie Prezydenta miasta Knurów z dnia 10.02.2022 r. 2022-02-10

  Obwieszczenie Prezydenta miasta Knurów z dnia 10.02.2022 r.

  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa - „rejon Krywałd” oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta

 • Ogłoszenie 2022-02-08

  Ogłoszenie

  o wynikach I etapu Konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Knurów

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.1.2022 z dnia 03.02.2022 r. 2022-02-03

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.1.1.2022 z dnia 03.02.2022 r.

  o przystąpieniu do sporządzenia:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” - Etap I

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2021 z dnia 31.01.2022 r. 2022-02-02

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2021 z dnia 31.01.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Centrum Logistycznego w m. Dębieńsko na działkach o nr ewid. 761/170 (część działki), 3067/176, 703/176 (część działki), (...), 1628/217, obręb Dębieńsko, województwo śląskie, powiat rybnicki, gmina Czerwionka-Leszczyny, miejscowość: Dębieńsko”

do góry