• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 236.

 • Zarządzenie Nr. 96/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.03.2024 2024-03-13

  Zarządzenie Nr. 96/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.03.2024

  w sprawie przyznania wyróżnień dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2023 roku wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 7 marca 2024 r. 2024-03-07

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 7 marca 2024 r.

  o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Szpitalnej w rejonie skrzyżowania ulicy Szpitalnej i ulicy 26 Stycznia

 • OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 7 marca 2024 r. 2024-03-07

  OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 7 marca 2024 r.

  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla wyznaczonych obszarów zabudowy mieszkaniowej

 • Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów 2024-03-06

  Ogłoszenie Urzędu Miasta Knurów

  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym nt. projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów”

 • STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO) NA TERENIE GMINY KNURÓW 2024-03-01

  STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO) NA TERENIE GMINY KNURÓW

  Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) wprowadził Zarządzeniem nr 16 drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 1 marca 2024 r. od godz. 00.00 do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 23.59.

 • STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO - CRP) NA TERENIE GMINY KNURÓW 2024-03-01

  STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO - CRP) NA TERENIE GMINY KNURÓW

  Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) wprowadził Zarządzeniem nr 17 drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 1 marca 2024 r. od godz. 00.00 do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 23.59.

 • Zarządzenie Nr 79/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.02.2024r. 2024-02-29

  Zarządzenie Nr 79/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 29.02.2024r.

  w sprawie: przyznania nagród finansowych indywidualnych i zbiorowych Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w 2023 roku.

 • Zarządzenie Nr 57/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.02.2024r. 2024-02-20

  Zarządzenie Nr 57/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 20.02.2024r.

  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Knurów.

 • Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie 2024-02-20

  Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych w Knurowie

  Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Knurowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Knurowie

 • Zarządzenie Prezydenta Miasta 2024-02-09

  Zarządzenie Prezydenta Miasta

  w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku na terenie Gminy Knurów dotyczących szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

do góry