• język migowy
 • BIP
 • EU

Ogłoszenia Urzędu

Ogłoszenia opublikowane do dnia 23.09.2020 r. na poprzedniej wersji strony internetowej Urzędu Miasta Knurów, dostępne są pod linkiem: archiwalne ogłoszenia Urzędu Miasta Knurów

Znaleziono wiadomości: 195.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 30.11.2022 r. 2022-12-01

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6220.1.3.2022 z dnia 30.11.2022 r.

  dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice

 • Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym 2022-11-29

  Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

  w sprawie przeprowadzenia w dniu 5 grudnia 2022 roku o godz. 14.30 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7 otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Knurów.

 • Ogłoszenie 2022-11-17

  Ogłoszenie

  Gmina Knurów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Knurów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki

 • Trening sprawności syren alarmowych 2022-11-16

  Trening sprawności syren alarmowych

  W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu na danym terenie.Celem treningu jest przetestowanie działania systemu syren alarmowych w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych działań.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów 2022-10-28

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów

  w sprawie wydania decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)”

 • Zarządzenie Nr 504/BWP/2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022 r. 2022-10-27

  Zarządzenie Nr 504/BWP/2022 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022 r.

  Ogłoszenie o naborze uzupełniającym w nawiązaniu do naboru przeprowadzonego w dniach 18.05.2021 r- 16.06.2021 r. w sprawie naboru deklaracji uczestnictwa w projekcie grantowym pn. Czyste Powietrze - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Knurów- ETAP I

 • Informacja Urzędu Miasta Knurów 2022-10-20

  Informacja Urzędu Miasta Knurów

  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej i organizacji imprez o zasięgu ponadgminnym na terenie Gminy Knurów w 2022 roku.

 • Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym 2022-10-19

  Ogłoszenie o spotkaniu konsultacyjnym

  W dniu 26.10.2022r. o godz. 16.00 w sali budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7, odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów

 • Informacja o zmianie godziny pracy KASY UM Knurów 2022-10-18

  Informacja o zmianie godziny pracy KASY UM Knurów

  Jutro, 19.10.2022r., kasa Urzędu Miasta Knurów będzie czynna od godz. 13.00.

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.7.2019 z dnia 06.10.2022 r. 2022-10-06

  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów Nr UA.6721.2.7.2019 z dnia 06.10.2022 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Przemysłowej

do góry